14 jan. 2020

Kraftiga reaktioner efter förbud av religiösa friskolor

- Dagen -
"Märkligt att den sekulära inriktningen upphöjs till allena saliggörande", säger Karin Wiborn, generalsekreterare på Sveriges kristna råd.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) säger sig vara redo att sätta stopp för nyetablering av konfessionella friskolor. Med en statlig utredning i sin hand är tidsplanen utstakad och efter sommaren 2023 ska inga nya religiösa skolor få startas.

Sveriges kristna råd är en av instanserna som sågar regeringens planer längs med fotknölarna.

Sekularism inte neutralt
– Europadomstolen har slagit fast att rätten till pluralism inom undervisningen och utbildningen är väsentlig för att bevara det demokratiska samhället samt att sekularism också är en filosofisk/konfessionell övertygelse och därmed inte neutral, säger Karin Wiborn via ett pressmeddelande.

– Utifrån dessa resonemang är det både naivt och märkligt att den sekulära inriktningen upphöjs till allena saliggörande och att konfessionella inslag misstänkliggörs utan urskiljning.

Karin Wiborn varnar för att ett etableringsstopp kan bli diskriminerande mot troende av olika slag. Hon tycker också att religion snarare borde ses som en tillgång för samhället.


Läs mer här:  https://www.dagen.se/nyheter/kraftiga-reaktioner-efter-forbud-av-religiosa-friskolor-1.1645104

Läs också: "Sverige hamnar i samma division som Nordkorea och Kuba":
 https://www.dagen.se/nyheter/kristna-friskoleradet-om-etableringsstopp-for-nya-religiosa-friskolor-mycket-besvikna-1.1643888

Inga kommentarer: