11 jan. 2020

UTMANINGEN 11 jan - 1 Mos 11


EN EGEN VÄG TILL HIMLEN

Bibelläsning: Första Mosebok 11  
Läs bibeltexten här

Och de sade: "Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn" (1 Mos 11:4 FB)

Människorna växte till i antal och i kunskap. De bestämde sig för att bygga ett torn som skulle gå ända upp till himlen och göra sig själva ett namn.


Många människor försöker
också idag bygga sig en egen väg till himlen genom goda gärningar . Men alla sådana projekt kommer att misslyckas. Ingen kan komma till himlen genom sina egna gärningar eller sin egen förtjänst. Det är bara möjligt genom Jesus.

Många människor idag strävar efter att göra sig ett namn. Det tänkandet kan till och med smyga sig in i den kristna församlingen. Vi har lätt att bli fokuserade på "vår tjänst" och har svårt att glädja oss åt andras framgång. Men vår uppgift som kristna är inte att göra oss ett namn, utan att proklamera namnet framför alla andra namn, Jesus. 


- Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill använda mitt liv till att proklamera namnet Jesus
_______________

Översikt:
Vers 1-9  Babels torn och språkförbistringen
Vers 10-26  Sems son Arpakshads släkttavla som leder fram till Abram.
Vers 27-32  Abrams far utvandrar med sin familj och slår sig ner i Haran

Kommentar
Abrams far var, tillsammans med sin familj, på väg att utvandra till Kanaan, men när de kom till Harran slog de sig ner där (vers 31). Det lilla ordet "men" talar om att det inte blev som de hade tänkt. De hade gett sig av i rätt tid, i rätt riktning, men de stannade någonstans på vägen och slog sig ned där.


Till eftertanke
Tror du det är vanligt också idag att vi ibland startar med en vision om framtiden, men att vi sedan "slår oss ned" och låter visionen tyna bort? Vad finns det för "men" i mitt liv som hindrar mig att gå vidare med Herren?

I förra kapitlet talade vi om Nimrod som byggde sitt eget rike och vi jämförde det med vår kallelse som är att bygga Guds rike.
I detta kapitel bygger man Babels torn för att göra sig ett namn. Men vi är inte kallade att göra oss ett namn, utan att ära Guds namn "Låt ditt namn bli helgat" (Matt 6:9)

Till eftertanke
Varför gör jag det jag gör? Är det för att bli omtyckt och få beröm, eller är det för att ära Gud?

I kapitel 11 inträder en helt ny period i Bibeln. Från Bibelns början fram till mitten av kapitel 11 finner vi URHISTORIEN. Den består av fem berättelser:

- Skapelsen   1 Mos 1:1-25
- Syndafallet   1 Mos 3:1-24

- Kain och Abel   1 Mos 4:1-16
- Syndafloden och Noaks ark   1 Mos 6:5 - 8:18
- Babels torn 1 Mos 11:1-9

I kapitel 11:27 inleds en ny epok i Bibelhistorien. Det är PATRIARKTIDEN och den handlar om Abram och hans familj ända fram till Josefs död i kapitel 50.

Här kommer en översikt över perioden. Studera den. Det är till stor hjälp att känna till helheten då vi ska studera detaljerna (Från GT-boken del 1 /Baronowsky).

ABRAHAM  1 Mos 12-25

Abraham kom från UR i Kaldéen. På befallning från Herren flyttade han bort till Kanaans land. Abraham och hans fru Sara hade inga barn, men efter många år, då Abraham och Sara hade kommit upp i hög ålder, fick de ett löfte från Herren om en son. Sonen fick namnet Isak.ISAK  1 Mos 21-27

Isak gifte sig med Rebecka och de fick sönerna Esau och Jakob. Då Esau och Jakob hade vuxit upp lurade Jakob sin bror och sin far på förstfödslorätten och faderns välsignelse. Jakob måste på grund av det fly bort till sin morbror i Mesopotamien.JAKOB  1 Mos 25-37

Jakob gifte sig med Labans döttrar Lea och Rakel. Tillsammans med dessa två fruar och deras tjänstekvinnor fick Jakob tolv söner som blev utgångspunkten för Israels tolv stammar.

JOSEF  1 Mos 37-50
En av de tolv sönerna, Josef, säljs som slav av sina bröder. Josef kommer som slav till Egypten. Genom att tyda Faraos drömmar fick Josef en högt uppsatt position i Egypten.
Då det senare blir hungersnöd i Kanaan kommer Josefs bröder till Egypten för att köpa mat. Josef känner igen sina bröder och förlåter dem. Första Moseboken slutar med att hela familjen flyttar till Egypten.

Inga kommentarer: