5 jan. 2020

Söndagspsalmen 5 januari . Ps 1 + 2

TVÅ VÄGAR - Psalm 1

Bibelläsning: Psalm 1

"Salig är den som.... har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt." (Ps.1:1-2)

I den första psalmen beskrivs två olika slags människor. De som strävar efter att följa Herren och de som inte vill följa Herren. De liknas vid två olika vägar "de rättfärdigas väg" och ”de ogudaktigas väg" (vers 6).

Den som vill följa Herren beskrivs så här: "Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl." (vers 3)

Vem vill inte vara som den människan? Att bara fortsätta att bära frukt i rätt tid oavsett omständigheterna. Att inte vissna, inte ens i torra perioder.

Förutsättningen för att kunna vara den människan är "att ha sin glädje i Herrens undervisning och att begrunda hans ord dag och natt".

Det finns ett samband mellan att vara en välsignad (salig) människa och att umgås med Guds ord. Att ständigt läsa, begrunda och meditera över Guds ord gör att vi mer och mer blir färgade av hur Gud tänker.

Vi måste själva välja vad vi vill bli färgade av. Men det är ingen tvekan om att den här världen behöver många fler "saliga" människor, människor som är djupt rotade vid vattenbäckarna.

Vill du vara en av dem?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Lust att läsa Bibeln (vers 2). - Hur får man det?

BEGÄR AV MIG - Psalm 2 

Bibelläsning: Psalm 2
"Begär av mig, så skall jag ge dig..." (Ps 2:8 FB)

Gud vill att vi ska vara frimodiga då vi träder fram inför honom. Han lovar till och med att vår frimodighet ska få stor lön (Heb 10:35).

Vi uppmanas också att göra alla våra önskningar kända för Gud (Fil 4:6).

Men här i psalmen uppmanas vi inte bara att be utan att till och med begära av Gud. Vi får hålla fram Guds löften inför oss själva och inför Gud och begära av honom det som han har lovat.

Kanske åstadkommer vi så lite i den andliga världen därför att vi inte i tro gör anspråk på det Gud lovat.

Det är inte för anspråksfullt att begära av Herren. Det är faktiskt han som ber oss att begära.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Begär av Herren (Vers 8).

Inga kommentarer: