8 jan. 2020

Kommer alla till sist att bli frälsta?

- Olof Edsinger -
Till och från under kyrkans historia har det dykt upp läror som förkunnar alla människors slutgiltiga frälsning. Till de mest kända företrädarna för detta synsätt hör kyrkofadern Origenes (185–254 e Kr), och under det femte ekumeniska kyrkomötet i Konstantinopel år 553 såg man sig tvungen att uttala sin förkastelsedom över denna lära, som brukar gå under beteckningen apokatastasis eller ”alltings återställelse”.

Detta hindrar dock inte att tron på alla människors frälsning är ett utbrett fenomen även i vår tid. Särskilt i Svenska kyrkan, men allt mer också i delar av frikyrkan och den karismatiska rörelsen.

Det finns mycket man kan kommentera i anslutning till apokatastasisläran, men här och nu kan vi smalna av det till två av de bibelverser som står i centrum av den universalistiska teologin, nämligen Paulus uttalanden i Romarbrevet och Första Korinthierbrevet om en försoning för ”alla människor” och att Gud en dag ska bli ”allt i alla”(Rom 5:18; 1 Kor 15:28).

Ska Paulus ord i dessa verser tolkas som att frälsningens effekt är lika universell som syndafallets effekt? Kommer alla människor till sist att bli frälsta?

Allra först kan vi konstatera att det självklart finns något tilltalande i denna förståelse av bibeltexten. Visst vore det underbart om alla människor i slutändan blev frälsta! Från universalistiskt håll är man också snabb att påpeka att en sådan teologi harmonierar väl med Bibelns tal om Gud som både allsmäktig och god. Faktum är att man ifrågasätter att Gud ens kan vara allsmäktig och god om han inte ”förmår” att se till att alla människor blir frälsta.

Men vad man då glömmer bort är att Guds ord konsekvent tar också synden och alla människors fria vilja på allvar. Syndafallet är helt enkelt en mycket större katastrof än vi i många fall vill erkänna. Mänsklighetens uppror mot sin Skapare kastar världsordningen över ända. Samtidigt är det just på grund av sin kärlek som Gud inte vill köra över oss människor genom att tvinga sig på oss mot vår vilja.


Läs mer här:  https://olofedsinger.se/kommer-alla-till-sist-att-bli-fralsta/

Inga kommentarer: