13 jan. 2020

Avkragningsärende i luleå stift väcker allvarliga frågor

- Debattartikel i Kyrkans Tidning / Olof Edsinger, Daniel Ringdahl -
Svenska kyrkans etablissemang har gjort hbtq-frågan till ett lackmustest för sann kristen tro.

Ärligt talat är det lite tröttsamt att än en gång behöva ta till orda i hbtq-frågan. Av våra belackare får vi ofta höra att vi som klassiskt troende är ”fixerade” vid denna.

Men den senaste tidens händelser i Luleå stift visar ju tydligt på något annat: Det är Svenska kyrkans etablissemang som har gjort frågan till ett lackmustest för sann kristen tro.

Från domkapitlet har vi till och med fått höra att den som öppet håller fast vid en traditionell äktenskapssyn riskerar att utgöra ett ”salighetshinder” för människor som söker sig till Kristus.

Snacka om att ta till storsläggan!
Protokollet från Luleå stifts domkapitel 12/12 2019 är en märklig läsupplevelse. I en tolv sidor lång redogörelse läser vi vittnesbörden från å ena sidan den avkragade prästen och hennes kollega och å andra sidan sju av de åtta konfirmander som med hjälp av en förälder – tillika anställd i Luleå stift – lämnat in en anmälan mot prästen i fråga.


Läs mer här:  https://www.kyrkanstidning.se/debatt/avkragningsarende-i-lulea-vacker-allvarliga fragor?fbclid=IwAR3a87Dk2I_Kdoz3qjoTK59ayd_pIIH25jNSSipo2QdP0Kh8Uq-X_auXInA

Inga kommentarer: