15 dec. 2018

15 dec - Uppenbarelseboken 15ALLA FOLK SKALL TILLBE – Upp 15

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 15
"Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk skall komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats."
 (Upp 15:4 FB)

Även i detta kapitel talas de om de som "vunnit seger över vilddjuret och dess bild" (vers 2). De står inför tronen i tillbedjan.
Men det ser ut som om alla människor till slut kommer att förstå att Jesus var den han säger sig vara (vers 4). Och att alla människor till slut kommer att falla ned och tillbe Honom. Till och med de som under sitt liv ivrigt förnekat honom.
"Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren." (Fil 2:10 FB)

Tänk vilken förmån att redan här på jorden få vara med i den lovsången. Att redan här få förstå det som en gång alla kommer att förstå. Och att veta att jag är välkommen in i den lovsången. Idag!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Stora och underbara är dina gärningar (vers 3)

  ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:

Vers 1-4 Guds församling sjunger lovsång till Gud
Vers 5-8 Sju änglar framträder med sju skålar av guld fyllda av Guds vrede

Kommentar:
Här introduceras de sista sju plågorna. Med dessa har Guds vrede nått sin fullbordan (vers 1).
Återigen får vi en inblick i vad som sker i himlen. Det handlar om lovsång, tacksägelse och tillbedjan (vers 5-6).  De som sjunger är de som vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal (vers 4).
Därefter gör sig de sju änglarna beredda att bära ut de sju skålarna av Guds vrede (vers 6-7).

Till eftertanke:
- Vilka ord använder "övervinnarna" i sin tillbedjan till Gud? Vilka ord använder du då du tillber Gud?
- Vad hade de som lovsjunger i himlen gjort för att vinna över vilddjuret? Vad kan vi göra för att vara med i den skaran?
- Vad tror du menas med att skålarna är fyllda av Guds vrede? (vers s7)
Inga kommentarer: