1 dec. 2018

FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT - Ett nådens år

Sak 9:9-10, Upp 3:20-22, Joh 18:36-37, Ps 24


- Från kyrkoaretstexter.se - 

Nu på söndag är det första advent och ett nytt kyrkoår inleds. Vi går över från årgång 1 till årgång 2.

Genom hela Bibeln finns en harmoni och balans. Den sista helgen i kyrkoåret (domsöndagen - Kristi återkomst) och den första (första advent - ett nådens år) hör ihop. Samtidigt som det är nästan ett år mellan dessa söndagar, är det också bara en vecka mellan dem!

I Hebreerbrevet 6:1-2 där trons grunder spaltas upp, finns ”undervisning om de dödas uppståndelse och evig dom” tillsammans med de elementära sanningarna ”omvändelse och tro”. På samma sätt som det inte kan finnas tro utan omvändelse från synd, kan det inte finnas nåd utan en dom. Det är genom Guds nåd vi kan omvända oss och tro på Jesus!


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: