30 mars 2011

rupebas morgonkoll den 30 mars

Präster anmäls för heterokampanj
Kyrkans Tidning - "En grupp finländska präster har anmälts till landets olika domkapitel för kampanjen Älä alistu (Stå på dig). Den riktades till ungdomar med budskapet att homo- eller bisexuella kan bli heterosexuella genom tron."
Dagen


Värnamopräst befrias från sin vigselrätt
Kyrkans Tidning - "Kammarkollegiet har nu beslutat att bevilja prästen Håkan Sunnlidens ansökan om att befrias från sin vigselrätt. Nu återstår för domkapitlet i Växjö att fatta beslut om någon disciplinåtgärd ska påföras honom."
Världen idag 
Dagen

Snickaren som ingen glömmer
Stefan Swärd i Världen idag - "Fram till 30-årsåldern var han bara en vanlig hantverkare bland alla andra. Några år senare blev han brutalt mördad, efter att ha ägnat tre år av sitt korta jordeliv åt att vandra runt i Israel och predika och tala till folket, och samla en liten lärjungaskara på tolv personer, unga grabbar"

Inga kommentarer: