11 mars 2011

William Booth: Vi är ett frälsningsfolk!

”VI ÄR ETT FRÄLSNINGSFOLK - detta är vår specialitet - bli frälst och förbli frälst, och sedan få någon annan frälst, och sedan bli mer och mer genomfrälsta själva, till dess att full frälsning här på jorden skapar ett himmelrike redan här

VI TROR PÅ FRÄLSNINGEN - Vi tror på gammaldags frälsning... vår frälsning är samma slags frälsning som Bibeln undervisar om, som proklameras av profeterna och apostlarna...beseglat genom martyrernas blod - samma slags frälsning som köptes genom Guds sons lidande och blod

VI TROR ATT VÄRLDEN BEHÖVER DET; detta och bara detta kan få världen på rätt köl....

VÄRLDEN BEHÖVER DET. Den värsta människa som någonsin har existerat kan komma till himmelen om han tar emot frälsningen, och den bästa människa som någonsin funnits kommer att gå till helvetet om han inte tar emot frälsningen. Skriv upp detta!"
(General William Booth 1879)

Inga kommentarer: