17 mars 2011

Japan lider - Du kan hjälpa!

FOTO: ASAHI SHIMBUN/REUTERS (SvD)
Frälsningsarmén finns på plats vid stora katastrofer eftersom vi arbetar i 123 länder. I Japan finns cirka 80 lokala verksamheter med totalt cirka 1.200 anställda.
I Tokyo bedriver Frälsningsarmén bland annat två sjukhus och ett omfattande socialt arbete.

Om du vill bidra till Frälsningsarméns katastrofarbete:

SMS:a HJÄLP till 72950 så skänker du 50:- till Frälsningsarméns katastrofarbete
Direkt Online. I raden "Jag vill att pengarna går till" välj: "Katastrofhjälp"
Gåva via inbetalningskort eller egen internetbank till 90 04 80-5 Märk inbetalningen med "Katastrofhjälp".

Inga kommentarer: