10 mars 2011

Frälsningsarmén i Italien ska hjälpa flyktingar från Nordafrika

Italienska myndigheter har bett Frälsningsarmén om hjälp med att ordna tillfälliga hem åt flyktingar från Tunisien och Libyen i norra Afrika.
Överstelöjtnant Daniel Naud från Frälsningsarmén i Italien berättar att han har gått med på att ställa iordning Frälsningsarméns center i Aten Lucana för detta och inom de närmsta dagarna kommer minst 50 personer att kunna tas emot där.

Från FA:s hemsida. Läs mer>

Inga kommentarer: