15 feb. 2021

SKOLAN: Att förstå Bibeln del 4.

                          VI BEHÖVER DEN HELIGE ANDE FÖR ATT FÖRSTÅ BIBELN


2.6 Bibelförståelse beroende av den helige Ande

2 Petr 1:20-21 utesluter möjligheten av en bibelförståelse utan den helige Ande.
"Och framför allt ska ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig Ande har människor talat ord från Gud".

1 Kor 2:14 säger samma sak. Guds ord kan inte förstås på ett mänskligt sätt, utan bara genom den helige Ande.
"Den oandlige tar inte emot vad Guds Ande säger, det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt".

Dessa två bibelord tydliggör att man inte kan förstå Guds ord utan den helige Ande. Man kan studera hela Bibeln och läsa all facklitteratur om bakgrunden till alla bibliska händelser utan att förstå vad Bibeln handlar om.

Å andra sidan kan den enkle olärde Bibelläsaren läsa en enda bibelvers och låta den helige Ande öppna ”hjärtats ögon” och plötsligt förstå vad Bibeln egentligen talar om.

På samma sätt är det med Guds rike. Det finns omkring oss hela tiden, men vi kan inte se det om vi inte blir födda på nytt (Joh 3:3).
"Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike".

    2.6.1 Logos och Rhema

I Joh 8:31 säger Jesus att de som förblir i hans ord verkligen är hans lärjungar. Det grekiska ordet som är översatt till ”ord” på svenska heter Logos.

Lite senare i samma kapitel säger Jesus att den som har Gud till far lyssnar till Guds ord. Det grekiska ordet som är översatt till ”ord” här heter Rhema.

Man skulle kunna säga att Logos är Guds allmänna ord, Bibeln.

Uppmaningen till oss är att vi ska förbli i Logos. Vi ska läsa, meditera, memorera och umgås med ordet. Men ibland kan vi uppleva att ett bibelord som vi läst många gånger förut blir levande och talar till oss. Det är som om Gud vill säga något alldeles personligt till oss i en speciell situation. Det kan vara ett ord av uppmuntran, vägledning eller tillrättavisning.

Vi kan förbli i Logos, men vi tar emot Rhema. Vi kan själva bestämma när vi ska läsa Logos, men Rhema är en gåva från Gud till oss personligen.

Jesus säger att den helige Ande ska påminna oss om vad han sagt. Det är som om den helige Ande ger oss ett Rhema då vi verkligen behöver det. Men man kan inte bli påmind om något man inte vet eller läst tidigare. Då vi förblir i ordet (Logos) ger vi den helige Ande arbetsmaterial för att kunna tala (Rhema) till oss.

(Fortsättning på onsdag) 


De tidigare inslagen i serien kan du läsa här: https://rupebaskolan.blogspot.com/

Inga kommentarer: