12 feb. 2021

Att förstå Bibeln - del 3

 

Då vi talar om Bibelsyn kan det vara viktigt att se hur Bibeln ser på sig själv. Förutsättningen för att vi ska se på Bibeln som Guds Ord är ju att Bibeln själv utger sig för att vara Guds Ord. Vad säger egentligen Bibeln om sig själv?

  2.5 BIBELNS SYN PÅ SIG SJÄLV

Vilket anspråk gör Bibeln själv på att vara Guds ord, tillförlitligt och sant?

    2.5.1 Vad säger Gamla testamentet om Gamla testamentet?

Uttryck som ”Detta är ordet från Herrens mun” eller ”Så säger Herren” och liknande uttryck förekommer 3.808 gånger i GT.

 Gamla testamentet har alltså starka anspråk på att vara ord från Gud, Guds ord.

    2.5.2 Vad säger Nya testamentet om Gamla testamentet?

 • Vi kan läsa i 2 Tim 3.16 att varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Om man översätter ordagrant står det att varje bok är ”utandad” av Gud. Det är alltså Guds andedräkt, Guds väsen som bakom varje bok i skriften.
 • I 2 Petr 1:20 kan vi läsa att ingen profetia har kommit till genom mänsklig vilja utan genom människor som drivna av helig ande talar ord från Gud.
 • I Apg 3:21 talas det om att det är Gud som har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början.
 • Då Hebr 1:1 talar om profeternas förkunnelse påstås det att det är Gud som har talat.
 • Då Hebr 3:7 citerar psalm Ps 95:8, så säger inte hebreerbrevets författare att det är David eller någon annan människa som sagt det, utan den helige Ande.

Nya testamentet bär fram ett starkt vittnesbörd att det är Gud som talar i gamla testamentets skrifter.

 

    2.5.3 Nya testamentet om Nya testamentet

 • Apostlarnas undervisning beskrivs ofta som Guds ord. Apg 8:14;  11:1;  12:24;  13:7
 • 1 Pet 1:11-12 talar om att  apostlarnas undervisning hade samma inspiration som GT och att det var den helige Ande som talade genom dem.
 • Paulus hävdar att apostlarnas undervisning inte bygger på mänsklig vishet utan på ord som Anden lär oss (1 Kor 2:13)
 • Tess 2:13 säger att predikan var Guds ord
 • Jesus jämställer sina egna ord med Guds ord. Luk 5:1;  Joh 8:26, 28;  Joh 12:49;  Joh 17:8, 14

 

    2.5.4 Jesus om Gamla testamentet

Jesus hänvisar till gamla testamentet som den största auktoritet man kan hänvisa till.

 • Matt 4:10 Det är skrivet
 • Luk 10:26 Vad står skrivet?
 • Luk 24:44 Allt måste uppfyllas
 • Matt 5:18 Inte minsta bokstav i skriften skall förgå à àMatt 24:35

Då Jesus i Mark 12:36 citerar kung David i Gamla testamentet (Ps 110:1) säger han att David var driven av den helige Ande.

Då Jesus i Matt 22:31 citerar 2 Mos 3:6 hänvisar han inte till Moses utan till ”Vad Gud har sagt er.”

    2.5.5 Gamla testamentet citerar framåt till Nya testamentet

Gamla testamentet innehåller många profetior om Jesus i nya testamentet. Man skulle kunna säga att gamla testamentet citerar nya testamentet i förväg, innan det var skrivet.

    2.5.6 Nya testamentet citerar bakåt till Gamla testamentet

I nya testamentet finns det 296 direkta citat från gamla testamentet. 278 verser från 33 av gamla testamentets 39 böcker.

Dessutom finn det 613 tydliga anspelningar på gamla testamentet från alla böcker i GT.

(Fortsättning följer på måndag)

De tidigare inslagen i serien kan du läsa här: https://rupebaskolan.blogspot.com/

Inga kommentarer: