17 feb. 2021

SKOLAN: Att förstå Bibeln del 5

 

3 Bibeltolkning

  3.1 Den naturliga betydelsen

Gud talar till vanliga människor för att bli förstådd. Bibeln menar vad den säger.
Men den naturliga betydelsen är inte alltid den bokstavliga betydelsen

Då Jesus i Johannesevangeliet 3 talar om att bli född på nytt missuppfattar Nikodemus honom och tror att han på nytt måste in i sin mammas mage. Om Nikodemus hade läst detta häfte hade han förstått att den naturliga betydelsen inte alltid är den bokstavliga.

I Upp 7:14 står det om kläder som blir vita då de tvättas i lammets blod. Om man tvättar kläder i blod vet vi ju att de inte blir vita. Ofta är det alldeles uppenbart när den naturliga betydelsen inte ska tolkas bokstavligt.

Då Jesus i Joh 6:51-52 talar om att äta livets bröd ser det ut som om många missuppfattade budskapet. Vi kan säkert alla tänka på någon betydelse av det bildspråket. Vad som är alldeles uppenbart är att den naturliga betydelsen här inte är den bokstavliga. Jesus uppmanar definitivt inte till kannibalism, att äta hans kropp.

  3.2 Den första betydelsen

För att förstå vad Bibeln säger till oss i dag är det viktigt att sätta sig in i vad de första åhörarna hörde. Tolkningar kan smyga sig in under tidens gång och få oss att tänka i fel riktning.

Ett exempel är berättelsen om kamelen och nålsögat i Matteus 19.
En vanlig tolkning i våra dagar är att Nålsögat var en låg port i Jerusalems mur. För att kamelen skulle kunna komma in genom porten måste den lägga av sig sin last, falla på knä och krypa in genom porten.

Poängen blir då att det är svårt att komma in i Guds rike, men om man ödmjukar sig och verkligen anstränger sig, så kan det gå till slut.

Problemet med den tolkningen är att det aldrig har funnits någon sådan port i Jerusalems mur. Den ”uppfanns” på 1100-talet av en munk som ville poängtera att vi måste ödmjuka oss för att komma in i porten.

Vad Jesus förmodligen menade med bilden var en riktig kamel och ett riktigt nålsöga. Jesu poäng är inte att det är svårt för människor att komma in i Guds rike utan att det är omöjligt. Människor kan inte av sig själva komma in i Guds rike hur mycket de än faller på knä och lägger av lasten. Det är bara Gud som kan göra det möjligt.

Det är inte bara svårt att trä en kamel genom ett nålsöga (har du försökt?) – det är omöjligt!

 

Ett annat exempel är bilden av vinträdet (Joh 15)

-Bilden av vinträdet tolkas ofta som att Jesus är stammen och vi är grenarna. De som hörde Jesus tala om vinträdet levde omgivna av vinträd och visste att vinträden inte har någon stam utan bara består av grenar. Grenarna tillsammans utgör vinträdet, Jesus.

Grenarna är alltså inte något som sitter fast på Jesus. En sådan feltolkning kanske inte är så allvarlig, men den ger en annan bild än den som avses.    3.2.1 Situationen

Viktiga frågor för att försöka förstå situationen kan vara:
-vem skrev till vem?

-när?

-varför?

-i vilket sammanhang?

Det normala är att de uppmaningar vi möter i nya testamentet är till för att vi ska följa dem. Men alla befallningar ska inte följas.

Uppmaningen i 2 Tim 2:22  är en uppmaning till alla kristna i alla tider om att söka rättfärdighet, tro och kärlek.

2 Tim 4:13 möter vi också en uppmaning, men automatiskt känner vi att vi inte behöver lyda den. Den handlar om att hämta Paulus mantel i Troas. Om jordens kristna skulle följa den uppmaningen bokstavligt skulle Troas vara fullt av vilsna människor som gick omkring och frågade efter Paulus mantel.

Vi hänskjuter den uppmaningen till att gälla i den situationen där och då, men inte här och nu. Om den uppmaningen ska säga något till oss i dag handlar det förmodligen mer om att visa hjälpsamhet än om att besöka Troas.

(Fotsättning på fredag)

Inga kommentarer: