20 feb. 2021

UTMANINGEN 20 feb - Job 6

 ORD

Bibelläsning: Kapitel 6
Läs bibeltexten här

"Hur inträngande är inte uppriktiga ord, men tillrättavisning från er, vad gagnar den?" (Job 6:25 FB)

Våra ord gör saker med oss själva och andra. Job beskriver hur hans lidande har lett fram till att han inte längre kan styra sina egna ord (vers 3).

Jobs tre vänner, som kommit för att trösta Job, uttalar ord som i stället för att trösta, ytterligare trycker ned Job.


Jobs liv ligger fullständigt i ruiner. Han har ingenting kvar. Han kan inte ens styra orden som kommer ut ur hans mun. Elifas råd, som säkert är välmenande, talar om hur Job skulle ha gjort istället (Job 5:8). Job har inte bara misslyckats med hela livet, råden talar dessutom om för honom att han inte ens kan veta vad som är bäst för honom.


Ord som var avsedda att lyfta upp, kan lätt trycka ned. Våra ord skapar alltid något i andra människor. Använd dina ord till att bygga upp inte till att trycka ned. 


- Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att använda ord som lyfter upp och inte ord som trycker ned.
_____________________
Innehåll:
Job svarar på Elifas första tal. Han har inte fått hjälp av Elifas råd. De orden har istället fått Job att känna sig ännu mer misslyckad.

Till eftertanke:
Job liknar Elifas ord med oätbar mat (vers 7) och Job fortsätter att hålla fast vid att han är en rättfärdig man (vers 29-30) och att det som hänt honom inte beror på någon synd som Elifas påstår.

Job påstår inte att han är syndfri, men att han är rättfärdig. Han sökte Gud och lydde honom i allt efter bästa förmåga.

Jobs längtan och bön är att Gud skulle avsluta hans liv (vers 8-9). Vad som då skulle vara hans tröst och hans jubel var att han inte förnekat Guds Ord (vers 10).

Till eftertanke:
Då du möter en människa i djup sorg, lidande och nöd, är det inte dina goda råd den människan behöver. Den lidande behöver inte höra vad han/hon gjort för fel och hur han/hon skulle ha gjord i stället.
- Vad tror du att en människa i Jobs situation behöver då du möter honom?

Inga kommentarer: