14 feb. 2021

UTMANINGEN 14 feb - Ester 10

 

HAN SÖKTE SITT FOLKS BÄSTA

Bibelläsning: Ester 10
Läs bibeltexten här

"Han sökte sitt folks bästa och talade för alla sina landsmäns välfärd."  (Est 10:3 FB)

Mordokai hade genom sitt ingripande räddat sitt folk. Han som var en invandrare bortförd i fångenskap hade blivit upphöjd till den näst högste i landet. Det var bara kungen själv som stod över honom.


I den sista versen i Esters bok får vi veta vad som fanns i hans tankar och vad som var ambitionen för hans liv. Hans drivkraft var inte att få det så bra som möjligt för sig själv, även om det hade blivit så. Istället var det sitt folks bästa som drev honom framåt.
 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka ambitioner har jag i livet? Att själv bli välsignad eller att välsigna andra?
___________________

Innehåll kapitel 10:
Mordokais makt och önskan att söka sitt folks bästa

Kommentar:
Det avslutande kapitlet i Esters bok består bara av 3 verser.
- Det talar om att kung Ahasveros tog ut skatt från hela sitt väldiga rike från Indien till Sudan.
- Det talar om att juden Mordokai blev kungens närmaste man från 473 f.Kr. och förmodligen ända fram till att kung Ahasveros blev mördad 465 f.Kr.
- Det talar om vad som fanns i Mordokais hjärta.

Till eftertanke:
Mordokai sökte sitt folks bästa (vers 3).
- Vad är det som driver mig? Vad är ambitionen i mitt liv? Att själv bli välsignad eller att välsigna andra?

Inga kommentarer: