18 feb. 2021

UTMANINGEN 18 feb - Job 4


"NU GÄLLER DET DIG"

Bibelläsning: Job 4
Läs bibeltexten här

"Se, många har du väglett, och kraftlösa händer har du stärkt. Dina ord har rest upp den som snubblat, och du har gett kraft åt vacklande knän. Men nu gäller det dig, och du blir otålig, det drabbar dig, och du blir förskräckt." (Job 4:3-5 FB)

Den förste av Jobs vänner talar. Vännerna har varit tysta i flera dagar, men nu kan Elifas inte längre tiga (vers 2). Han påminner Job om hans tidigare liv. Job har väglett människor, stärkt kraftlösa, rest upp den som snubblat och gett kraft åt den som vacklar (vers 3-4).

Men då Job kommer i samma situation som dem han tidigare väglett blir han själv otålig och förskräckt (vers 5).

Då vi själva mår bra och livet leker, är det lätt att ge råd till alla andra. Då ser vi hur alla andra borde leva. Då ser vi alla fel som andra gör.

Då olyckan kommer över oss och vi blir försvagade av sjukdom eller annat så kanske inte våra egna ord och råd kan lyfta oss upp.

Då allt blir fel och olyckan drabbar oss finns det egentligen bara en enda som kan förstå oss till hundra procent, därför att han själv varit där, Jesus.

Han vet hur det är då den fysiska smärtan är outhärdlig. Han vet hur det är då alla vänder honom ryggen, till och med dem som står honom närmast. Han vet hur det är då det känns som att till och med Gud Fader i himmelen vänt honom ryggen.

Då Jesus ser vårt lidande och situation, står han inte vid sidan och ger oss goda råd. Han har själv varit där. Han kanske till och med är den ende som förstår vad vi går igenom. Han finns vid din sida
.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus lovar att vara med mig alla dagar intill tidens slut (Matt 28:20)

___________________
Innehåll:
Elifas håller sitt första tal till Job och ifrågasätter Jobs rättfärdighet.

Kommentar:
Elifas säger mycket som är klokt och sant, men hans resonemang har ändå en del klara brister. Elifas påstår att den som är god och lever rättfärdigt inte behöver lida. Han påstår vidare att den som drabbas av sjukdom och lidande straffas av Gud för någon synd han begått (vers 7-8).

Då Gud senare uppenbarar sig säger han klart att Elifas inte talat rätt om Gud (42:7).

Elifas pekar också på en allvarlig brist i Jobs liv. Job har under hela sitt liv satt sitt hopp på sin egen gudsfruktan och ostrafflighet och inte på Gud (vers 6).

Till eftertanke:
Jesus säger "Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också" (Matt 6:33). Då vi läser om Jobs liv ser det ut som om han i stället söker sitt eget rike och litar på sin egen rättfärdighet.
- Hur ser det ut i mitt liv? Söker jag först Guds rike eller mitt eget? Litar jag på min egen rättfärdighet eller Guds nåd?

Inga kommentarer: