11 nov. 2023

Inför söndagen. Tema: FÖRLÅTELSE UTAN GRÄNS


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Hos 11:8-9

 • 8 Hur ska jag kunna överge dig, Efraim?
 • Ska jag lämna dig, Israel?
 • Hur ska jag kunna göra med dig
 • som med Adma
 • och behandla dig som Sebojim?
 • Mitt hjärta vänder sig i mig,
 • all min barmhärtighet vaknar.
 • 9 Jag vill inte utföra
 • min brinnande vrede,
 • jag vill inte ödelägga Efraim igen,
 • för jag är Gud
 • och inte en människa.
 • Jag är helig bland er
 • och vill inte komma med vrede.

 • FRÅN BREVLITTERATUREN
  1 Tess 5:13-15
  13 Visa dem den största kärlek för det arbete de gör. Håll frid med varandra. 14 Vi upp-manar er, bröder: förmana de oansvariga, uppmuntra de missmodiga, ta hand om de svaga och ha tålamod med alla. 15 Se till att ingen lönar ont med ont, utan sträva alltid efter att göra gott både mot varandra och mot alla.


  FRÅN EVANGELIERNA
  Matt 6:9-15

  9 Så ska ni be:
 • Vår Far i himlen,
 • låt ditt namn bli helgat.
 • 10 Låt ditt rike komma.
 • Låt din vilja ske,
 • på jorden som i himlen.
 • 11 Ge oss i dag
 • vårt dagliga bröd.
 • 12 Och förlåt oss våra skulder,
 • så som vi förlåter dem
 • som står i skuld till oss.
 • 13 Och för oss inte in i frestelse,
 • utan fräls oss från det onda.
 • 14 För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er. 15 Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser.


  FRÅN PSALMERNA
  Ps 78:35-39

 • 35 De mindes att Gud är deras klippa,
 • att Gud den Högste
 • är deras befriare.
 • 36 De försökte bedra honom
 • med sina ord,
 • de ljög för honom med sin tunga.
 • 37 Deras hjärtan var inte uppriktiga
 • mot honom,
 • de var inte trogna
 • mot hans förbund.
 • 38 Men han är barmhärtig
 • och försonar skuld,
 • han vill inte förgöra.
 • Ofta höll han tillbaka sin vrede
 • och lät inte hela sin glöd
 • bryta fram.
 • 39 Han tänkte på att de bara är kött,
 • en vind som försvinner
 • och inte kommer åter.


 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln)
 • Inga kommentarer: