27 nov. 2023

Bokpresentation: DAGS ATT REFLEKTERA


Varje måndag har vi sedan en tid tillbaka presenterat en av våra böcker. I dag har turen kommit till Ruts bok DAGS ATT REFLEKTERA, Reflektera mer över Guds ord och du kommer att reflektera mer av hans härlighet.

På bokens baksida skriver Rut:

Denna bok kom till under pandemiåret 2020-2021 när det plötsligt frigjordes mycket tid för reflektion.

Innehållet speglar något av den längtan som jag bär på, att återuppväcka tron på att Bibeln är Guds tilltal till varje människa, i varje del av världen, i varje tid.

Boken är ett försök att förklara en del av Bibelns sanningar, inte bara på ett teoretiskt plan men också praktiskt. Jag önskar att boken, i de delar den handlar om erfarenheter i det kristna livet, ska svara på frågan: Hur gör man? Hur blir man frälst? Hur kan jag leva styrd av den helige Ande? Hur kan jag använda de gåvor jag utrustats med? Hur kan jag växa som kristen?

Men jag vill också utmana oss kristna att acceptera vårt ansvar att vara heliga reflektioner av Guds härlighet i vår tid. Det finns ett samband mellan den tid vi använder för att reflektera över Bibelordet, och hur väl vi i vardagslivet kan reflektera över Guds väsen till vår omvärld. Jag vill uppmuntra alla som längtar efter att vara Jesu sanna efterföljare att tränga djupare in i Ordet.

Då händer det något med oss.

________________

Boken kostar 160:- (postens porto tillkommer). Du kan beställa boken genom ett mejl till info@rupeba.se eller i vår webbshop som du finner på www.rupeba.se.

________________

Mitt tipps: köp boken; läs boken /PB

Inga kommentarer: