19 nov. 2023

Psalm 42 – TÖRST

 En - om - dan   150 tuggtabletter från Psaltaren i Bibeln

Bibelläsning: Psalm 42

"Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden."
(Ps 42:2-3)

Längtan efter att uppleva Guds närvaro liknas ofta vid törst. Det är törsten som driver hjorten till det friska vattnet. Det är vår längtan efter Gud som driver oss in i hans närhet.

Men vi kan inte producera denna längtan själva. Vi måste be Gud om att tända vår längtan efter djupare gudsgemenskap.

Vår längtan är förutsättningen för Guds verk i våra liv. Gud tvingar sig aldrig på oss. Men han säger: "Är någon törstig, så kom till mig och drick" (Joh 7:37) "Och den som törstar skall komma…" (Upp 22:17)
____________________________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden.
____________________________________________

Inga kommentarer: