30 nov. 2023

FÄLTTÅG – 1 Krön 20

 


Bibelläsning: Första Krönikeboken 20
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+20&version=SFB15

"Följande år, vid den tid då kungarna brukade dra ut i fält..." (1 Krön 20:1 FB)

Det verkar som de hade en årsrytm på den tiden. Det var en speciell tid då de brukade dra ut i fält. Jag vet inte vilka övriga aktiviteter som följde årsrytmen, men detta var i alla fall ett återkommande inslag bland folken där och då.


Jag minns min uppväxt då vi anordnade mötesserier. Möten varje kväll i en hel vecka. Det kallades för fälttåg. Jag tror till och med att de var årligen återkommande som till exempel Vinterfälttåget.


Under fälttåget var alla fokuserade på att vinna människor för Jesus. Man bjöd in sina vänner (om man vågade) och det var sång och musik och någon framstående gästtalare. Under den veckan planerade man inga andra aktiviteter. Då var det bara fälttåget som gällde.


Allting var inte bättre förr, men jag kan sakna fokuseringen då man tillsammans drog ut i fälttåg för att vinna för Guds rike.


Jag tror att vi brukade sjunga en sång med mansstämmor med orden: "Drag ut som förr i striden, du tappra frälsningshär, att fienden besegra..."


Det är en sak att sjunga det och en annan sak att göra det. Vilken tid på året brukar jag dra ut i fälttåg? 

___________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Jag vill inte luta mig tillbaka och se på kampen om människornas eviga väl. Jag vill vara med i kampen. Vem kan jag tala med idag?

____________________

Innehåll:
- Vers 1-3
- David intar ammoniternas städer
Vers 4-8
- Strider med filisteerna

Kommentar:
"Vid tiden då kungar Drar ut i fält" (vers 1). Den tiden inföll normalt på våren efter vinterregnen men före skördetiden.

Här var det Joab som gick ut med krigshären för att härja i ammoniternas land (vers 1). Vi kan läsa i samma vers att David stannade hemma i Jerusalem under det fälttåget. Men det står ingenting om vad som hände med David i Jerusalem medan kriget pågick. Under fälttåget inträffade Davids och Bat-Sebas äktenskapsbrott och under det fälttåget såg David till att Bat-Sebas man Uria blev dödad i fälttåget mot ammoniterna (2 Sam 11).

Första Krönikeboken fokuserar på Davids framgång och segrar, inte på hans misslyckanden och synder. Absaloms uppror mot sin far David som tidsmässigt infaller mellan kapitel 20 och 21 finns inte heller nämnt i Första Krönikeboken.

Till eftertanke:
Gamla dagars "fälttåg" hos väckelserörelserna var inte för att döda människor, utan istället för att ge liv åt människor, evigt liv.
- Hur viktigt är det för dig att vinna människor för Jesus och vinna evigt liv?

Inga kommentarer: