27 nov. 2023

VAD LIGGER PÅ DITT HJÄRTA? – 1 Krön 17

 


Bibelläsning: Första Krönikeboken 17
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+17&version=SFB15

"När David satt i sitt hus, sade han till profeten Natan: "Här bor jag i ett hus av cederträ, medan HERRENS förbundsark står i ett tält." Natan sade till David: "Gör allt som ligger på ditt hjärta, ty Gud är med dig."(1 Krön 17:1-2 FB)

Vad var det som låg på Davids hjärta? Det var att tjäna Herren, bygga ett hus åt Gud, förhärliga Guds namn och inte bara tänka på sitt eget. Det kunde Gud välsigna.

Gud välsignar naturligtvis inte alla tankar som dyker upp i ditt hjärta. Men då David var fokuserad på Gud och Guds rike, fick han svaret "Gör allt som ligger på ditt hjärta, ty Gud är med dig."

Vad ligger på ditt hjärta? Är det bara du själv, de dina och dina ägodelar som ligger på ditt hjärta? Eller finns det plats för Gud själv och utbredandet av Guds rike i ditt hjärta? Vad brinner du för?

Det gäller att ha rätt ordning på sina prioriteringar. Jesus säger: "Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." (Matt  6:33).

Lever denna bön i ditt hjärta?: Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Eller handlar ditt liv om låt mitt rike komma, låt min vilja ske? 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad ligger på mitt hjärta?
_________________
Innehåll:
- Vers 1-15
Guds löfte till David
- Vers 16-27
Davids tacksägelsebön

Kommentar:
Då Natan talar Guds ord till David säger han att "Herren ska bygga ett hus åt dig" (vers 10). Uttrycket "bygga ett hus" används också för en släkt eller kungadynasti.

Löftet till David om en avkomling talar både om Salomo (22:5f) och om Messias, Davids son (Matt 1:1).

Vers 5 citeras i Hebr 1:5 som en profetia om Jesus.

Löftet talar också om ett evigt kungadöme och ett evigt rike (vers 12+14). Löftet sträcker sig till Jesu första tillkommelse och till hans andra tillkommelse då han slutligen upprättar sitt eviga rike.

Till eftertanke:
- Vad ligger på ditt hjärta? Handlar det om Guds namn, Guds rike, Guds vilja eller om mitt namn, mitt rike, min vilja?

- Om du skulle göra en prioriteringslista, vad skulle du sätta först?

Inga kommentarer: