9 nov. 2023

Torsdagsbibelstudiet: ANDRA THESSALONIKERBREVET – Kapitel 2

 

Laglöshetens människa (vers 2-12)

I detta kapitel talas det mycket om Laglöshetens människa. Ämnet väcker många frågor: Vem är det? Vad är hans funktion? När kommer detta att hända?

Låt oss börja med att se vilka upplysningar som vi får om Laglöshetens människa i kapitlet:

-Det är ett verk av Satan (vers 9)

-Han utger sig för att vara Gud (vers 4)

-Han kommer att uppenbaras i framtiden (vers 8)

-Han är verksam redan nu (vers 7)

-Det finns något som hindrar honom och som ska tas bort (vers 6-7)

Låt mig först säga att det finns många olika uppfattningar och tolkningar om vad som kommer att ske i tidens slut, och ingen kan göra anspråk på att äga sanningen i alla detaljer.

Men låt mig ändå göra ett försök att, med den information vi får här om laglöshetens människa, Jesu egen undervisning om den sista tiden, budskapen i Uppenbarelseboken och Daniels bok samt övrig information från brevlitteraturen, sammanställa en helhetsbild av vad som kan komma att hända i den sista tiden.

Jesus talar mycket om den stora vedermödan, en begränsad tidsperiod, som ska komma över världen.

Då kommer det att uppstå en världshärskare som kräver lydnad och att man tillber honom. Denna härskare kallas här Laglöshetens människa och på andra ställen Antikrist.

Han kommer att träda fram som en person som välkomnas av folket och räddar världen ur kaos. Det kan vara i en tid av ekonomiskt och politiskt kaos där politikerna inte klarar av att rädda situationen. Människorna lämnar villigt ifrån sig makten till Laglöshetens människa för att rädda världen från katastrof.

Laglöshetens människa inför ett nytt ekonomiskt system som inte bygger på mynt och sedlar, utan är ett världsomfattande system som bygger på en sifferkombination. Att ansluta sig till systemet innebär samtidigt underkastelse under Laglöshetens människa och de som ansluter sig till systemet kommer att bli märkta med sin personliga sifferkombination på handen eller på pannan. Utan att vara med i det nya ekonomiska systemet kan man varken köpa eller sälja något. De som står utanför systemet kommer att förföljas och dödas.

Laglöshetens människa kommer med ”stor makt, falska tecken och under” (vers 9) och kommer bedra alla dem som är på väg mot fördärvet.

Den Laglöse är redan verksam. Den kraft som ligger bakom har visat sig många gånger i historien. En totalitär makt som förtrycker människor och förföljer och dödar dem som inte inordnar sig i leden. Vi kan se många exempel på detta i världshistorien: Kejsar Nero, Stalin, Hitler, Islamiska Staten (IS) och många fler.

Men det finns något som håller honom tillbaka så att han inte fullständigt tar över makten över hela världen. Det finns något på jorden som fortfarande är en motkraft och håller den Laglöse tillbaka. Detta något ska först tas bort. Sedan kan den Laglöse ta makten fullt ut.

Detta något som håller honom tillbaka kan vara den Helige Andes närvaro på jorden i den kristna församlingen. Men vid uppryckelsen, då Jesus hämtar sitt folk till mötet i skyn, då försvinner motkraften och den Laglöse kan få oinskränkt makt under en period innan Jesus kommer tillbaka tillsammans med himmelens härskaror och tar makten över jorden.

Många detaljer som nämns i profetiorna om de sista dagarna är möjliga först i våra dagar. Det är först nu som det finns teknik för ett globalt betalningssystem som bygger på en sifferkombination.

Vi kan se många andra ”tecken” på att tiden närmar sig. Globaliseringen gör att allt hänger ihop. En ekonomisk kris i ett land påverkar andra länder och om det ekonomiska systemet kollapsar i några länder kommer det att sända chockvågor in i den övriga världsekonomin. Många ropar efter en ledare som kan ”frälsa” världen från ekonomiskt och politiskt kaos.

Vi kan naturligtvis inte säga när detta kommer att hända, men jag tror man kan säga att scenen börjar lägga sig tillrätta för den sista tidens dramatiska händelser.

 

TILL EFTERTANKE

-Vad är dina egna tankar om framtiden? Vad som kommer att hända? Och när det kommer att hända?

-Om du var övertygad om att Jesu tillkommelse var nära, på vilket sätt skulle det påverka ditt liv här och nu? Vilka konsekvenser skulle det få för ditt liv och vad du gör med dina återstående dagar?

 

Kallad att vinna Kristi härlighet (vers 13-17)

Mitt i det skrämmande talet om den kommande Laglöshetens människa kommer tröstens ord till Guds församling: Ni är de första som kommer at räddas (vers 13).

Vi är inte kallade till undergång. Vi är kallade att vinna Kristi härlighet (vers 14). Medan vi väntar får vi uppdraget att stå fasta och hålla oss till Guds ord (vers 15).

Kapitlet avslutas med tröstens ord (vers 16). Det handlar inte om undergång, det handlar om födslovåndor. Något nytt ska födas fram ur det kommande kaoset: En ny himmel och en ny jord där rättfärdighet råder.

 

TILL EFTERTANKE

-Vad lägger du i begreppet att vinna Kristi härlighet? Vad innebär det för den nuvarande tiden och för den kommande?

Inga kommentarer: