25 nov. 2023

Inför söndagen: Tema: KRISTI ÅTERKOMST


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Hes 47:6-12

6 Han sade till mig: ”Har du sett det, du människobarn?” Sedan förde han mig tillbaka upp på flodens strand. 7 När jag kom tillbaka, såg jag många träd längs stränderna på båda sidor om floden. 8 Då sade han till mig: ”Detta vatten rinner fram mot den östra delen av landet och flyter ner över Hedmarken och sedan ut i havet. Vattnet som bröt fram rinner till havet, och vattnet blir då sunt.
9 Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Och fiskarna blir där mycket talrika, för när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt, och allt får liv där strömmen rinner fram.
10 Fiskare ska stå utmed den från En-Gedi ända till En-Eglajim, och hela den sträckan ska vara som ett enda fiskeläge. Det ska där finnas fiskar av olika slag och i stor mängd alldeles som i Stora havet. 11 Men de gölar och dammar som finns där blir inte sunda utan ska tjäna till salt­beredning. 12 Och vid strömmens båda stränder ska alla slags fruktträd växa upp. Deras löv ska inte vissna och deras frukt ska inte ta slut. Varje månad ska träden bära ny frukt, för deras vatten kommer från helge­domen. Deras frukter ska tjäna till föda och deras löv till läkedom.

FRÅN BREVLITTERATUREN
1 Kor:15:22-28
22 Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter, när han kommer, de som tillhör honom. 24 Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud Fadern sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft.
25 Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 26 Som den sista fienden berövas döden sin makt, 27 för allt har han lagt under hans fötter. Men när det sägs att allt är lagt under honom gäller det självklart inte Gud som har lagt allt under Kristus. 28 Och när allt blivit lagt under honom, då ska Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt i alla.

FRÅN EVANGELIERNA
Matt 13:47-50
47 Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. 48 När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. 49 Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga 50 och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. 51 Har ni förstått allt detta?" De svarade honom: "Ja".

FRÅN PSALTAREN
Ps 102:26-29
 • 26 För länge sedan
 • lade du jordens grund,
 • himlarna är dina händers verk.
 • 27 De ska gå under,
 • men du ska bestå.
 • De ska alla nötas ut som kläder,
 • du ska byta ut
 • dem som en mantel
 • och de försvinner.
 • 28 Men du är densamme,
 • och dina år har inget slut.
 • 29 Dina tjänares barn
 • ska bo i trygghet
 • och deras ättlingar
 • bestå inför dig.

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)
 • Inga kommentarer: