15 nov. 2023

Idag läser vi två kapitel: JABES BÖN – 1 Krön 4 och FÅNGENSKAP – 1 Krön 5

 
(Bild till 1 Krön 5)


JABES BÖN – 1 Krön 4

 Bibelläsning: Första Krönikeboken 4
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+4&version=SFB15

"Jabes ropade till Israels Gud och sade: ´O, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig! O, att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta!´ Och Gud lät det ske som han bad om." (1 Krön 4:10 FB)

Uppräkningen av släktregister fortsätter kapitel efter kapitel i Krönikeboken. Men mitt bland alla släktregister kan man här var hitta ett guldkorn.
Ett sådant guldkorn hittar vi här. Den här versen har blivit uppmärksammad de senaste åren och flera böcker har skrivits om den. Googla på "Jabes bön" och du kommer att hitta en lång rad referenser.
 
Jabes ropade till Gud. Det pekar på en viss intensitet i bönen. Eller kanske till och med desperation. Kanske vår bön ofta är mer liknöjd än desperat. Jabes ber om:

  • Välsignelse
  • Att Gud ska utvidga hans område
  • Att Gud ska låta sin hand vara med honom
  • Att han ska slippa olycka och smärta

.....och Gud lät det ske som han bad om!
Du får också ropa till Gud. Du får också be den här bönen dagligen. Då kanske du får möjlighet att säga "Gud lät det ske som jag bad honom om". 

___________________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen: Låt min bön vara fylld av intensitet och desperation i stället för slentrian och liknöjdhet.
___________________________________

Innehåll kapitel 4:
Register över Judas, Shelas och Simeons ättlingar

Kommentar:
Många av dem som omtalas positivt i Gamla Testamentet har blivit kända för någon hjältemodig insats. Men här talas det om Jabes och den enda bedrift han blivit känd för är att han bad en bön. Vi vet inte ens om han brukade be eller om detta var den enda bönen han bad. 

Men vi vet att han var mer ansedd än sina bröder och att hans mor gav honom namnet Jabes som betyder "Smärta" (vers 9). Och så vet vi att Gud svarade på hans bön (vers 10) och att många människor senare blivit välsignade av att be den bönen.

Otniel som omnämns i vers 13 var Israels först domare. Du kan läsa om honom i Dom 1:9-15 och 3:5-14.

I släktregistret nämns också Kaleb (vers 15) som var en av de tolv spejarna som Mose sände till löfteslandet. Det var bara Kaleb och Josua som avgav en positiv rapport. De övriga tios rapport ledde till att man inte vågade gå in i landet som Gud hade lovat dem. Du kan läsa om Kaleb i 4 Mos 13:31.

Till eftertanke:
Jabes ropade till Gud. Det pekar på en viss intensitet i bönen. Eller kanske till och med desperation. Kanske är vår bön ofta mer liknöjd än desperat.
- Hur är det i mitt böneliv?
- Hur skulle jag önska att det var i mitt böneliv?FÅNGENSKAP – 1 Krön 5

Bibelläsning: Första krönikeboken 5
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+5&version=SFB15

"Men de var otrogna mot sina fäders Gud. I sin trolöshet höll de sig till de gudar som dyrkades av folken i landet" (1 Krön 5:25 FB)

I uppräknandet av släktkrönikor i Första Krönikeboken, inflikas hur det gick för de östra stammarna. Gud hade sagt "Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig". Trots det "höll de sig till andra gudar" (vers 25).

Det direkta resultatet av folkets trolöshet framgår av versen efter. Folket fördes bort i fångenskap (vers 26).

Idag kan vi se hur många kyrkor inbjuder till aktiviteter som kommer från Österns religioner, som till exempel Yoga och Qigong. Vart leder det?

Det finns även en mängd andra, icke-religiösa aktiviteter, som får ta Guds plats i våra tankar och som till slut leder oss in i fångenskap. Det kan handla om pengar, sex och makt eller alkohol och droger. Det kan börja med att vi börjar intressera oss på ett osunt sätt för dessa saker och till slut sitter vi fast i fångenskap och låter allt detta styra våra liv.

Jag menar inte att pengar, sex och makt nödvändigtvis är onda saker, men de blir onda då de får makt över oss.

Om det är så att otrohet mot Gud leder till fångenskap, borde motsatsen vara lika sann. Trohet mot Gud leder till frihet. 
_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Gudsfruktan leder till frihet.
_______________________________

Innehåll:
- Vers 1-24
Register över Rubens, Gads och hälften av Manasse stam.
- Vers 25-26
De östra stammarna förs bort i fångenskap.

Kommentar:
För att få lite ordning i alla namn kan vi se på Abrahams stamträd:
Israels förstfödde var Ruben (vers 1). Den Israel som nämns här brukar vi oftast kalla för Jakob. Gud gav Jakob namnet Israel då Jakob hade haft sin brottningskamp med Gud (1 Mos 32:24-28).

Förstfödslorätten skulle normalt gå till Ruben, men eftersom Ruben "vanhelgade sin fars bädd" (genom att ligga med faderns bihustru Bilha; 1 Mos 35:22), gick förstfödslorätten till Rakels förste son Josef.

Även om Josef fick förstfödslorätten blev Juda stam den mäktigaste. Den furste som skulle komma från Juda (vers 2) syftar både på kung David och Jesus.

Den fångenskap som det refereras till i vers 22 och 26 är den som drabbade de tio stammarna i Nordriket 722 f.Kr. (2 Kung 17:5-8).

Till eftertanke:
Orsaken till att folket fördes bort i fångenskap var att de hängett sig åt avgudar.
Idag finns det många "avgudar" som vi kanske börjar vända oss till av nyfikenhet och som sedan leder oss in i "fångenskap": Alkohol, droger, spelmissbruk, pengar, makt, pornografi, ockultism och många andra saker.
- Vilka av dessa kan utgöra en fara i mitt liv?

Inga kommentarer: