25 nov. 2023

FÖRBEREDELSE FÖR TJÄNST – 1 Krön 15

 

Bibelläsning: Första Krönikeboken 15
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+15&version=SFB15

"Ni är huvudmän för leviternas familjer. Helga er tillsammans med era bröder och hämta sedan HERRENS, Israels Guds, ark upp till den plats som jag har gjort i ordning åt den." (1 Krön 15:12 FB)

Det var dags för en viktig tjänst i Guds rike. Det handlar här om att föra Guds ark in i Davids stad. Men man ville inte rusa in i helig tjänst utan att vara andligt förberedd. Uppmaningen lyder "Helga er". Det innebär att avskilja sig, att lägga undan allt annat som vill ta vår uppmärksamhet. Det handlar om att bli fokuserad på tjänsten för Herren och för folket.


Inför tjänsten satte man på sig speciella kläder (vers 27). De hade olika tjänster som alla var en del av helheten. Några spelade trumpet (vers 24). Några var dörrvaktare (vers 23). Några skulle sjunga (vers 27).


Helga er - förbered er för helig tjänst. Jag kan tänka mig att prästen upplever det på samma sätt då han i sakristian sätter på sig sina speciella kläder och ber inför gudstjänsten.


 
Jag kan själv uppleva det på samma sätt varje gång jag sätter på mig Frälsningsarméns uniform. En förberedelse för tjänst och en påminnelse om vad det innebär att bära Frälsningsarméns uniform. 

Efter bönestunden går vi tillsammans in för att tjäna Gud. Några spelar "trumpet", andra sjunger, andra hälsar välkommen vid dörren, andra vittnar och beder, någon predikar, och tillsammans gör vi tjänst inför Gud och människor.

Davids hänförelse väckte förakt (vers 29). Det är möjligt att vi också får möta samma förakt då vi helhjärtat och med hänförelse ger oss in i tjänsten för Gud. Men det är det värt. Stå upp för Jesus.

_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Kallad till helig tjänst.
_______________________________

Innehåll:
Guds ark förs till Jerusalem.

Prästerna helgar (vers 12) sig för att föra in arken i Jerusalem.
David hoppar och dansar av glädje då arken förs in i Jerusalem (vers 29).

Kommentar:
Förra gången David skulle föra arken in i Jerusalem, slutade det med att Ussa rörde vid arken och dog, och projektet avslutades (13:9-13). David fick lära sig att man inte kunde bryta mot Guds lag för att fullborda sina egna ideér.

Nu var det dags igen. David hade haft tid att förstå varför det gick så dåligt och den här gången skulle allt göras på rätt sätt (vers 13).

Det var bara leviterna som fick bära Guds ark (vers 2). Arken skulle bäras och inte köras på en vagn. Ingen fick vidröra arken, den bars med stänger som vilade på leviternas axlar (vers 15). 

Det var en stor glädjefest då arken skulle föras in i Jerusalem. David fröjdade sig i tillbedjan till Herren. Han hoppade och dansade. Då Sauls dotter Mikal såg David fick hon förakt för honom i sitt hjärta (vers 29).

Till eftertanke:
David kunde säkert ana att hans dans skulle väcka förakt. Men det var viktigare för David att tillbe och lovsjunga Herren än att vara människor till lags. Paulus skriver att han talar "inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud" (1 Tess 2:4).
- Vad är det som styr mitt handlande? Vad är viktigast för mig: att vara människor till lags eller att behaga Gud?

Inga kommentarer: