18 nov. 2023

TAPPRA STRIDSMÄN – 1 Krön 8

 

Bibelläsning: Första Krönikeboken 8
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+8&version=SFB15

"Ulams söner var tappra stridsmän, som var skickliga i att spänna båge. De hade många söner och sonsöner, 150 till antalet. Alla dessa var av Benjamins barn." (1 Krön 8:40 FB)

Uppräkningen av namn i detta kapitel avslutas med Ulam. Han hade söner som var tappra stridsmän, som var skickliga i att spänna båge. Styrka och rikedom definieras ofta i det Gamla Testamentet i hur många söner man hade och om de var tappra stridsmän eller ej.

Hur är det idag? Finns det några tappra stridsmän kvar i Guds församling? Vi kanske inte behöver pil och båge i vår kamp, eftersom vi inte kämpar mot människor (Ef 6:12). Vi behöver i stället vara rustade med den helige Andes kraft. Jesus förutsa att hans lärjungar skulle bli "rustade med kraft från höjden" (Luk 24:49 Bibel 2000).

Men man hör inte så ofta stridssångerna nuförtiden. Förr så sjöng man ofta: "Framåt Kristi stridsmän, upp till helig kamp". Guds folk behöver på nytt tändas av den Helige Ande för att vara de tappra stridsmän som Gud vill se här i världen.
______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
"Framåt Kristi stridsmän, upp till helig kamp"

______________________________

Innehåll:
- Vers 1-32
Benjamiternas ättlingar
- Vers 33-40
Kung Sauls släkt

Kommentar:
Benjamins stam har fått stort utrymme i kapitlen med släkttavlor. Benjamins stam förblev trogen mot David, som tillhörde Juda stam, då tio stammar bildade ett eget rike, Nordriket Israel. Benjamins stam var också kärnan i den hemvändande gruppen efter fångenskapen i Babylon (Esra 4:1; 10:9)

Saul (vers 33) var benjamit och blev judarnas förste kung. Han plågades ofta av en ond ande och David kom till hovet för att spela harpa för att lindra Sauls lidande då han plågades av en ond ande (1 Sam 16:14-23). Samuel smorde David till kung eftersom Herren hade förkastat Saul som kung på grund av olydnad (1 Sam 15:22-23). Saul var sedan på jakt efter David för att döda honom.

Sauls son Jonatan (vers 33-34) blev sedan Davids vän. Fastän Jonatan skulle ha varit den naturlige efterträdaren efter kung Saul ställde sig Jonatan på Davids sida då David blev förföljd av Saul.

Till eftertanke:
Ulam hade 150 söner som alla var tappra stridsmän. Flera av väckelserörelserna har betonat bilden av att vara i strid. Men inte strid mot människor utan mot ondskan i världen. Bibeln talar också om att vara "en god Kristi soldat" (2 Tim 2:3). Men idag har bilden av att vara i strid ofta tonats ned i förkunnelsen och de gamla stridssångerna hörs inte så ofta.
- Om man nu inte längre sjunger de gamla stridssångerna vad sjunger man om i stället?
- Är det bra eller dåligt att man tonat ned kampen och striden i sångerna och förkunnelsen? Vad finns det för fördelar och nackdelar i detta?

Inga kommentarer: