7 nov. 2023

Dagens andakt den 7 november

 

”Guds lov skall vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand.” (Ps 149:6)

Dagens bibelord är hämtat från den 149:e psalmen. Guds folk har två kännetecken i denna psalm. För det första är de fyllda av lovsång och för det andra har det ett ”tveeggat svärd” i sin hand.

Det var lovsång som föregick Jerikos murars fall rent fysiskt (Jos 6). Den äkta lovsången, som kommer ur ett älskande hjärta kan bryta ner ondskans fästen i en människa, som längtar efter gemenskap med Gud. Ofta har vi upplevt att människor saknar frid med Gud, inte står ut med att vara i ett sammanhang där man lovsjunger honom. Antingen måste man kasta sig ner för världarnas Herre, eller också måste man gå därifrån.

 Det tveeggade svärdet är en bild som Bibeln använder på flera platser i förbindelse med Guds levande ord. I Domarboken i Gamla testamentet används ett tveeggat svärd för att förgöra Guds fiender (Dom 3:16 ff). I Hebréerbrevet skriver Paulus om Guds ord som ”skarpare än något tveeggat svärd” ( Heb:4:12), och i Uppenbarelseboken där Johannes beskriver sin syn på ön Patmos förstår man av sammanhanget att han såg Jesus, och ur Jesu mun kom ”ett skarpt, tveeggat svärd…” (Upp 1:16).  Bibeln, Guds levande ord, tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar – om vi vågar utsätta oss för det. 

Lovsången och Guds ord är effektiva vapen i den andliga kampen, både den kamp som föregår inne i varje människa och den som pågår mellan Guds folk och dess motståndare.

 

BÖN

Herre jag vill leva den här dagen i lovsång till dig och jag vill låta Bibelns budskap, det tveeggade svärdet utföra sitt rannsakande verk i mig. 

Inga kommentarer: