4 nov. 2023

Inför Söndagen. Tema: VÅRT EVIGHETSHOPP


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Jos 1:10-11
10 Josua befallde folkets förmän och sade: 11 ”Gå igenom lägret och säg till folket: Gör i ordning färdkost åt er. För om tre dagar ska ni gå över Jordan för att komma in i och inta det land som Herren er Gud har gett er till besittning.”

FRÅN BREVLITTERATUREN
Heb 11:13-16
13 I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. 14 De som säger så visar att de söker ett hemland. 15 Hade de tänkt på det land som de lämnat, så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. 16 Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har förberett en stad åt dem.

FRÅN EVANGELIERNA
Luk 20:37-38
37 Men att de döda uppstår, det har också Mose visat vid stället om törnbusken, när han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. 38 Han är inte de dödas Gud utan de levandes. För honom är alla levande."

FRÅN PSALTAREN
Ps 116:1-9

 • 1 Jag älskar Herren,
 • för han hör min röst,
 • mitt rop om nåd.
 • 2 Han har vänt sitt öra till mig,
 • hela mitt liv
 • ska jag åkalla honom.
 • 3 Dödens band omslöt mig,
 • dödsrikets ångest grep mig,
 • jag var i nöd och förtvivlan.
 • 4 Men jag åkallade Herrens namn:
 • "O, Herre, rädda min själ!"
 • 5 Herren är nådig och rättfärdig,
 • vår Gud är barmhärtig.
 • 6 Herren bevarar de enkla,
 • jag var i nöd och han frälste mig.
 • 7 Vänd om till din ro, min själ,
 • för Herren har varit god mot dig.
 • 8 Du har räddat min själ från döden,
 • mitt öga från tårar, min fot från fall.
 • 9 Jag ska vandra inför Herren
 • i de levandes land.

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)
 • Inga kommentarer: