26 nov. 2023

Dagens andakt den 26 november

 

”Hans mor sade till tjänarna: Gör det han (Jesus) säger åt er.” (Joh 2:5)

Min förmåga är begränsad. Min karaktär är bristfällig. Min omgivning har en fri vilja och gör inte alltid de jag önskar. Jag är begränsad på många sätt i livet. Men jag får förlita mig på en obegränsad kärleksfull Gud i mitt arbete, i min familj, i församlingen, bland släkt och vänner. Han vill ge mig rätt vägledning och hjälp.

Jesu mor kände väl till det mänskliga livets begränsningar. Själv var hon begränsad precis som alla andra människor. Men hon visste att Jesus kunde spränga gränser. Hon visste inte hur. Men hon visste att om man bara gjorde som han sa skulle det bli bra. Hennes uppmaning att göra som Jesus säger gäller också idag och den riktar sig till varje människa som kämpar med sina begränsningar.

BÖN

Herre jag är begränsad, men du är obegränsad och du vill leda mig dag för dag och steg för steg och visa mig hur jag bäst kan navigera genom livet.

Inga kommentarer: