6 nov. 2023

Dagens andakt den 6 november

 

”För stunden tycks väl varje tuktan vara mera till sorg än till glädje, men för dem som har fostrats genom den är frukten till slut frid och rättfärdighet. Styrk därför era matta händer och svaga knän. Gör stigen rak för era fötter, så att det ben som haltar inte går ur led utan i stället blir friskt igen. (Heb 12:12-13)

Sammanhanget för dagens bibelord handlar om lidandet som en Guds fostran. Paulus försöker förklara för Hebréerna att de inte ska förtvivla när de utsätts för svårigheter. Fostran är till för den som Herren älskar, och frukten är till slut frid och rättfärdighet.

I den engelska Levande Bibeln står det ungefär: ”Tag ett nytt grepp med dina trötta händer.” Många av oss har säkert försökt att med en skruvmejsel skruva upp en skruv som har fastnat. Vi har använt all vår kraft och skruven har inte gett med sig. Så tar vi ett nytt grepp och det är som om vi då får ny styrka, och vi besegrar den envisa skruven. När vi utan framgång har försökt möta motgångarna i våra liv, får vi tillsammans med Herren ta ett nytt grepp, och vi ska få ny kraft att bemästra svårigheterna.

BÖN

Herre, tack att du ger ny kraft. Tack också för att du har ett mål med din fostran – frid och rättfärdighet i mitt liv.

Inga kommentarer: