26 nov. 2023

LOVSÅNG – 1 Krön 16

 

Bibelläsning: Första Krönikeboken 16
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+16&version=SFB15

"Tacka HERREN, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken! Sjung till hans ära, lovprisa honom, tala om alla hans under. Beröm er av hans heliga namn! De som söker HERREN må glädja sig av hjärtat." (1 Krön 16:8-10 FB)

Här inrättar David lovsångstjänsten i församlingen. Han utser lovsångare (vers 4) och de som skulle blåsa i trumpeterna (vers 6).

Från vers åtta och vidare talar David om vad lovsången ska innehålla. Här kommer några huvudpunkter:

1/ Gör hans gärningar kända bland folken (vers 8)
Vårt vittnesbörd om Gud och vad han gör är ett viktigt lovsångsuppdrag.

2/ Beröm er av Herren (vers 10)
Då vi vittnar är det inte vi som ska stå i fokus, utan Herren själv.

3/ Fråga efter Herren och hans makt (vers 11)
Vår tjänst inför Gud bygger inte på oss själva och vad vi kan åstadkomma, utan på Herrens makt. Sök alltid Herren och hans makt.

4/ Tänk på de under han gjort (vers 12)
Be och begrunda Herrens gärningar. Lovsången ska vara fylld av vem Han är och vad Han gör.

5/ Ge Herren ära och makt (vers 28)
Vi tänker kanske att det är Herren som ska ge oss makt, men här talas det om att vi ger Herren makt. Det gör vi genom vårt vittnesbörd och vår lovsång till Gud. Det skapar utrymme för Gud att verka i andra människor och situationer.

6/ Tacka Herren (vers 34)
Herren är alltid värd vår lovsång. Också i svåra dagar. Herren förändrar sig inte. Han är god och hans nåd vara i evighet.

________________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
"Ge Herren ära och makt" 
________________________________

Innehåll:
- Vers 1-6
Arken installeras i Jerusalem
- Vers 7-36
Davids lovsång
- Vers 37-43
David insätter människor till tjänst i gudstjänsten

Kommentar:
I lovsången sjunger man med tacksamhet om Guds förbund med sitt folk (vers 15-18):
- med Abraham (1 Mos 15:18-21)
- med Isak (1 Mos 26.24-25)
- med Jakob (1 Mos 28:13-15)

Flera delar av denna lovsång har också fått sin plats i Psaltaren. Vers 8-22 har sin parallell i Psaltaren 105:1-15.

Till eftertanke:
Se på de sex huvudpunkterna i lovsången som finns i andakten.
- Hur skulle din egen lovsång låta? Gå igenom punkt för punkt och skriv ned dina böner på varje punkt.

Inga kommentarer: