18 nov. 2023

Psalm 41 – ATT VISA GUDS OMSORG

 


En - om - dan  150 tuggtabletter från Psaltaren i Bibeln

Bibelläsning: Psalm 41
"Salig är den som tar sig an den fattige, HERREN skall befria honom på olyckans dag. HERREN skall bevara honom och hålla honom vid liv. Han skall prisas lycklig i landet"
(Ps 41:2-3)

Det innebär alltid välsignelse att göra Guds vilja. Här talas det om att visa Herrens omsorg om den som är fattig. Den som lider finns ständigt i Guds tankar och han vill sträcka sig ut till dem genom de människor som lyssnar på honom, genom dig och mig.

Men även om det innebär välsignelser att göra Herrens vilja, blir vi inte besparade från prövningar i livet. Vi lever i världen och drabbas också vi av det som händer runt oss. Men till den som visar Guds omsorg till andra ger Gud ett löfte: Han ska vara med dig och bevara dig även på olyckans dag (vers 2).

____________________________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Herre hjälp mig att idag ta mig an den som lider på det sätt du leder mig.
___________________________________________

Inga kommentarer: