10 nov. 2023

Psalm 33 - HERRENS ÖGON - OCH MINA

 


en-om-dan    150 tuggtabletter från Psaltaren i Bibeln

Bibelläsning: Psalm 33
"Se, HERRENS ögon ser till dem som fruktar honom, till dem som väntar på hans nåd." (Ps 33:18)

Herren ser naturligtvis alla människor. Men det verkar som om Herrens ögon på ett speciellt sätt ser den som väntar på hans nåd. Han ser dem som har vänt sina ögon mot Honom.

Gud tvingar sig inte på. Han står vid dörren och knackar. Där det öppnas går han in.

Gud söker ögonkontakt med oss. Men hans blick kan bara möta de ögon som är vända till honom.

I Välsignelsen ber vi "Vänd ditt ansikte till oss". Och då vi i bönen vänder vårt ansikte till Gud, kommer vi att finna att han redan vänt sitt ansikte till oss.

Men hur gör man för att vända sitt ansikte till Gud? Psalmisten föreslår att vi ska sjunga en ny sång till Herren (vers 3). I lovsången betraktar vi Gud. Vi betraktar hans storhet och hans gärningar. Och i mötet med Gud blir vår sång en ”ny sång” även om vi sjungit den hundra gånger.

____________________________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Jag vill leva mitt liv ansikte mot ansikte med Gud.
____________________________________________Inga kommentarer: