8 nov. 2023

Dagens andakt den 8 november

 

”Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst, som en basun och den sade: ”Vad du ser, skriv det i en bok och skicka den till de sju församlingarna, till Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Filadelfia och Laodicea.” (Upp 1:10-11)

Johannes, en av de första kristna hade kommit till Patmos för att vittna om Jesus och så möter han i en syn sin uppståndne Herre. Jesus säger till honom att han inte ska vara rädd, och uppmanar honom att skriva ett budskap till de sju församlingarna. Budskapen var utformade efter varje församlings speciella problem och förhållanden. Det finns olika tolkningar av hur dessa budskap ska förstås, men liksom hela Bibeln i övrigt, blir även dessa budskap endast levandegjorda genom den helige andes upplysning. De har säkert betydelse för kyrkans olika historiska skeden, för olika kyrkor som kämpar med olika problem i nutid. Framför allt är budskapet individuellt och gäller tillstånd som du och jag kan hamna i. Johannes fick i uppdrag att beskriva problemet, hur situationen borde vara och hur segerlönen ser ut för den som segrar över problemen.

Till församlingen i Efesos var problemet att man hade förlorat kärleken ”Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör samma gärningar som förr.” (Upp 2:4-5) Gud visste om allt det goda som människorna i Efesos fortfarande gjorde och han berömmer dem för att de är uthålliga och har tålt mycket för Jesu skull. Men drivkraften, kärleken till Gud och människor, fanns inte längre. Löftet till den som vänder om, för att igen låta sitt liv drivas av den gudomliga kärleken är löftet att han ska få äta av livets träd. Livets träd, som ger evigt liv var det träd, som Gud blev tvungen att beskydda i Edens lustgård så att Adam och Eva inte skulle få äta av det efter syndafallet, men ”kärleken överskyler en myckenhet av synder” som det stod i en tidgare översättning av Jak 5:20.     

BÖN

Herre om min kärlek har kallnat, vill jag idag komma dig så nära att du kan nå mig med din kärlek och tända mig på nytt.

Inga kommentarer: