8 nov. 2023

ETT MJUKT HJÄRTA – 2 kung 22

 

Bibelläsning: Andra Kungaboken 22
Läs Bibeltexten här
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Kings+22&version=SFB15

"Eftersom ditt hjärta blev mjukt och du ödmjukade dig inför HERREN när du hörde vad jag har talat..."  (2 Kung 22:19 FB)

Josia, kung i Juda, vänder historien rätt. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon (vers 2). Han bad att de skulle hämta fram lagboken från Templet. Och då man läste upp Guds ord för Josia blev han förtvivlad då han märkte hur långt ifrån Guds ord som folket hade kommit (vers 11).

Han river sönder sina kläder och gråter inför Herren (vers 19), och Herren hör hans bön och svarar på Josias bön.

Jag ber om att folk i våra dagar ännu en gång ska finna tillbaka till lagboken, Guds ord, och i desperation vända tillbaka till vad Guds ord säger.

Bönen från ett ödmjukt hjärta når fram till Guds ansikte. Då vi ser oss själva och situationen i vår församling och i vårt land och kommer inför Herren med stor sorg över vad vi ser, så hör Herren vår bön. Den bönen rör vid Guds hjärta. 

__________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Låt väckelsen komma då ditt folk vänder tillbaka till vad du säger i ditt ord.

__________________

Innehåll:
- Josia blir kung i i Juda och han gjorde det som var rätt i Herrens ögon.
- Under renoveringsarbetena i Guds hus finner man lagboken och bär fram den till kung Josia.
- Josia blir förtvivlad då han hör Herrens ord och ber till Gud om förlåtelse för folket och för sig själv.
- Gud lovar att hålla tillbaka domen över Juda under Josias levnadstid.

Kommentar:
Josia blev kung i Juda efter sin far Amon och regerade Ca 640-608 f.Kr. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon (vers 2). Han började med att restaurera Templet som hade förfallit under Manasses och Amons tid som kungar då man i stället vänt sig till avgudarna.

Under upprustningen fann man lagboken i Herrens hus (vers 8). Det var inte ovanligt på den tiden att man gömde dokument i muren eller grunden på ett hus som ett tidsdokument. De exemplar av lagboken man tidigare haft blev antagligen förstörda under Manasses tid av avgudadyrkan. Den lagbok man fann i Templets mur kan ha placerats där då Salomo byggde Templet på 960-talet F.Kr.

Lagboken som man fann var sannolikt hela eller delar av Moseböckerna. Med tanke på Josias reaktion då man läst lagboken för honom kan det man läste vara 3 Mos 26 som talar om Guds straffdom över landet och som börjar med orden "Om ni inte hör på mig och inte gör efter alla dessa bud...".

Josia får också ett profetiskt budskap att denna straffdom inte ska drabba landet under hans livstid, eftersom Josia hade ett mjukt hjärta och ödmjukade sig inför Herren (vers 19).

Till eftertanke:
Problemet idag är inte att vi inte har tillgång till Guds ord i vårt land. De flesta hem har säkert någon form av Bibel i sitt hem. Problemet är snarare att de flesta Biblar får stå i bokhyllan och samla damm.

Vi skulle behöva en bibelrevolution i vårt land idag. En revolution där Guds folk på nytt upplever kraften och välsignelsen som finns i Guds ord. En revolution där Guds folk hör och gör det som Herren säger.
- En revolution där jag avsätter den/det som sitter på tronen i mitt liv och på nytt bekänner Jesus som Herre i mitt liv (Rom 10:9).

Inga kommentarer: