29 nov. 2023

Psalm 50 - ATT UTTRYCKA SIN KÄRLEK

 


150 tuggtabletter från Psaltaren i Bibeln


Bibelläsning: Psalm 50
Nej, offra lovets offer åt Gud och infria dina löften till den Högste."
(Ps 50:14 FB)

Bibelordet uppmanar oss att göra två saker: Prisa Gud med vår mun och lyda Gud med våra gärningar.

Någon sa: "Det räcker inte med att säga ´jag älskar dig´, man måste också visa det i handling."

Gud vill ha vår lovsång. Men om inte lovsången åtföljs av att vi infriar våra löften till Gud och följer Honom i allt, så klingar lovsången falskt.

Att bli frälst innebär att bekänna Jesus som Herre (Rom 10:9). Om vi inte lever med Jesus som Herre i våra liv, så hjälper inte all världens lovsång.

Jesus definierar vem det är som verkligen älskar Honom: "Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig" (Joh 14:21).
____________________________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig.

____________________________________________

Inga kommentarer: