22 nov. 2023

Dagens andakt den 22 november

 


”Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas
(Heb 2:18)

När man vill blir en kristen handlar det först om att jag själv ska ”komma upp i båten”, att jag ska bli räddad. Men när man väl kommit i båten, när man blivit räddad – frälst, måste vårt fokus förändras och målet i stället bli att rädda så många andra som möjligt. Den kristne som självgod bara sitter i båten och gottar sig i sin egen räddning kommer snart att få problem. Ett hälsosamt kristenliv fokuserar alltid på andra. Som en följd av detta mår man också bra själv.

Att vara kristen, innebär inte att man slipper svårigheter i livet. Lidande och prövningar är en del av tillvaron i denna världen och en yttersta konsekvens av att synden råder här. Jesus hade ett fokus – att frälsa människor. Och det var genom att han led på korset som vi kan få våra synder förlåtna idag.

Någon har sagt: ”Only wounded healers can heal” (ung. endast de som sårats kan läka sår).  Och det är sant att det är på grund av att han lidit som oss, som han blir trovärdig för den människa som lider. På samma sätt kan vårt lidande hjälpa oss att hjälpa andra som lider.

BÖN

Världen är fylld av hjärtan som förblöder!

Vad kan jag ge min nästa i hans nöd?

Där Gud mig ställt, vill tröst jag nu förmedla;

Älska min nästa, som mig Jesus bjöd.

 

Världen är fylld av lidande och vånda.

Vad kan jag ge min nästa i hans ve?

Där Gud mig ställt, får nästans nöd jag dela;

Lätta hans börda och förtröstan ge.

                                                     (FA:s sångbok nr 674)

Inga kommentarer: