8 nov. 2023

Psalm 31 - STARK OCH FRIMODIG

 


en-om-dan  150 receptfria tuggtabletter från Psaltaren i Bibeln

Bibelläsning: Psalm 31

"Ty du är min klippa och min borg, du skall leda och föra mig för ditt namns skull." (Ps 31:4)

Detta är en psalm som pendlar mellan hopp och förtvivlan. Jag har satt som överskrift "stark och frimodig", ett citat från vers 25. Men överskriften hade lika gärna kunnat vara "svag och missmodig".

Bland orden som uttrycker hopp och tillförsikt finns också ord av förtvivlan:
"... jag är i nöd. Av sorg förtärs mitt öga, min själ och min kropp. Ty mitt liv har försvunnit i bedrövelse, mina år i suckan. Min kraft är bruten... " (Vers 10-11)

Stundtals upplever sig David övergiven av Gud:
"Jag är bortdriven från dina ögon!" (vers 23)

Men även i den djupaste förtvivlan finns det en grundtrygghet som säger att då Herren är vår klippa och vår borg, kan vi vara starka och frimodiga.

David avslutar psalmen med en uppmaning till sig själv och alla oss som nu läser detta: "Var starka och frimodiga i era hjärtan, alla ni som hoppas på Herren!" (vers 23)

____________________________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Du är min klippa och min borg.
____________________________________________

Inga kommentarer: