11 nov. 2023

TA AV FÅNGDRÄKTEN – 2 Kung 25

 

Bibelläsning: Andra Kungaboken 25
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Kings+25&version=SFB15

"Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll fick han från kungen, visst för varje dag, så länge han levde."  (2 Kung 25:29-30 FB)

Jojakin, kung i Juda, var bortförd i fångenskap till Babylonien. Efter 37 år i fångenskap blev Jojakin benådad och fick tillträde till kungens gemenskap och bord.

Verserna ovan beskriver på ett fantastiskt sätt vad det innebär att bli frälst. Det är verkligen att bli benådad. Det är att få ta av sig fångdräkten och komma in i den riktige kungens gemenskap. Det handlar om att få ett dagligt underhåll, "vårt dagliga bröd" av kraft, frid, glädje och ett meningsfyllt liv.
________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Jag får lägga av fångdräkten och komma ut i den frihet Jesus har köpt för mig!

________________________

Innehåll:
Sidkia, kungen i Juda, gör uppror mot den babyloniske kungen.
Den babyloniska kungen för bort folket och plundrar templet i i Jerusalem.
Jojakin benådas och får sitta vid kungens bord.

Kommentar:
Sidkia, som blev den siste kungen i Juda, gör uppror mot Babels kung (vers 1). Den babyloniske kungen Nebukadnessar kom till Jerusalem och belägrade staden i ett och ett halvt år. Därefter stormades och intogs Jerusalem. Sidkias familj avrättades och Sidkia blev bortförd i fångenskap (vers 7). 

Templet, det kungliga palatset och alla de förnämstas hus brändes ned. Murarna runt Jerusalem bröts. Alla rikedomar i Jerusalem fördes bort. Folket fördes bort i fångenskap till Babel, men de fattigaste lämnades kvar för att sköta vingårdarna (vers 12).

Det förekom alltså tre deportationer till Babylon:
- 605 f.Kr. Daniel tillsammans med mer ansedda personer (Daniel1:1-4)
- 597 f.Kr. Kung Jojakin förs bort i fångenskap tillsammans med den förnämsta delen av folket (2 Kung 24:12-16; 2 Krön 36:10; Hes 1:1)
- 587 f.Kr. Större delen av folket (2 Kung 25:11f; 2 Krön 36:17-20)

Jeremia skildrar händelserna kring Jerusalems fall i Jer 34-39. Klagovisorna som skrevs efter Jerusalems fall är vad den heter, en klagosång över Jerusalem.

Nordriket Israel med huvudstaden Samaria hade fallit 728 f.Kr
Sydriket Juda med Jerusalem som huvudstad föll 587 f.Kr. (141 år efter Nordriket)

Jojakin, den tidigare kungen som hade givit upp Jerusalem utan strid (24:12) och som hade blivit bortförd till Babylon i den tidigare deportationen, benådades och
"fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll fick han från kungen, visst för varje dag, så länge han levde."  (2 Kung 25:29-30 FB)

Till eftertanke:
- Vad innebär det för mig att lägga av fångdräkten?
- Vad innebär det för mig att dagligen äta av kungens bord så länge jag lever?
- Vad innebär det för mig att få ett fast underhåll varje dag från Herren?

Inga kommentarer: