3 nov. 2023

ENDAST HERREN – 2 kung 17

 

Bibelläsning: Andra Kungaboken 17
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Kings+17&version=SFB15

"Ni skall alltid hålla fast vid och följa de stadgar och budord, den lag och de bud som han har föreskrivit er. Men ni skall inte frukta andra gudar.  Ni skall inte glömma det förbund som jag har slutit med er. Ni skall inte frukta andra gudar.  Endast HERREN, er Gud, skall ni frukta, och han skall rädda er ur alla era fienders hand. Men de lydde inte utan gjorde som förut."  (2 Kung 17:37-40 FB)

Nordriket (Israel) faller för assyrierna (vers 5-6). Orsaken till Nordrikets undergång var folkets synder "Detta skedde på grund av att Israels barn hade syndat mot HERREN, sin Gud, som hade fört dem upp ur Egyptens land" (vers 7).
I kapitlet redogörs för de många sätt som Israel hade syndat mot Gud. Detta gjorde folket trots det förbund Herren ingått med folket och att ett grundläggande element i förbundet var att de skulle tillhöra Herren, och endast Herren.

Gud har inte förändrat sig. Herren hatar det som är halvhjärtat (Upp 3:15-16) och vill se det som är helhjärtat (Matt 22:37). Var finns ditt hjärta? 
__________________

- Mannakorn att tugga på under dagen: 
"Du skall älska din Herren din Gud av hela ditt hjärta..." (Matt 22:37)
__________________

Innehåll:
Hosea blir den siste kungen i Israel (Nordriket).Huvudstaden Samaria faller för den assyriske kungen. Den assyriska kungen ser till att Israel befolkas av främmande folk.

Kommentar:
Hosea blev den siste kungen i Israel. Assyrien belägrar huvudstaden i Israel Samaria under tre år. 

722 f.Kr. faller Samaria. Samarias fall hade profeterna förutsett: Hosea (10:5f; 14:1), Amos (3:11f; 6:7-8) och Mika (1:6f). I och med Samarias fall började man kalla landet Samarien, istället för Israel.

Då Samaria föll deporterades en grupp människor till Assyrien (vers 6). Istället för de deporterade förde Assyriens kung folk från andra områden för att bosätta sig i Samariens städer (vers 24). Det resulterade i att samarierna blev ett blandfolk som hatades av israeliterna (Luk 10:30f; Joh 4:5).

Till eftertanke:
Kapitlet är en lång uppräkning av olika sätt som folket avvek från sin Gud, anpassade sig till de omgivande folken och började tillbe deras avgudar.
- Hur är det med den kristna församlingen idag?
- Inom vilka områden löper vi risk att anpassa oss till att bli som alla andra.
- Vilka "avgudar" kan vara en frestelse för oss idag?

Inga kommentarer: