11 nov. 2023

Psalm 34 - UTAN SKULD

 


en-om-dan   150 tuggtabletter från Psaltaren i Bibeln

Bibelläsning: Psalm 34

"HERREN friköper sina tjänares själar, ingen som flyr till honom skall stå med skuld." (Ps 34:23)

Det händer något i mötet med Herren. Speciellt i lovsången. Där lyfter vi blicken från alla vardagliga problem. Då vi i lovsången betraktar Herren, händer det något med oss: "De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av blygsel" (vers 6)

I mötet med Gud får vi också uppleva ett djupgående reningsverk inom oss: Han friköper våra själar och tar bort vår skuld (vers 23)


”Smaka och se att Herren är god! Salig är den som flyr till honom
” (vers 9)
____________________________________________

Mannakorn att tugga på under dagen: 
Ingen som flyr till honom skall stå med skuld
(vers 23)
____________________________________________

Inga kommentarer: