25 nov. 2023

Psalm 48 - STOR ÄR HERREN

 


150 tuggtabletter från Psaltaren i Bibeln

Bibelläsning: Psalm 48
"Stor är HERREN och högt prisad i vår Guds stad, på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad." (Ps 48:2-3 FB)

Detta är både en lovsång och en tacksägelsepsalm över befrielse för Guds stad, Jerusalem.

När psalmen skrevs bodde Herren i templet i Jerusalem. Idag bor han i nya tempel av kött och blod, som går omkring på två ben. ”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er” (1 Kor 3:16 FB)

Vi får stämma in i lovsången och tacksägelsen över Herrens storhet och för att han befriar den som tar sin tillflykt till Honom.

_______________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Stor är Herren...
_______________________________

Inga kommentarer: