16 nov. 2023

FÖREBEDJARE – 1 Krön 6

 

Bibelläsning: Första Krönikeboken 6
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+6&version=SFB15

"Aron och hans söner förrättade offer på brännoffersaltaret och på rökelsealtaret och utförde allt arbete i det allra heligaste och bringade försoning för Israel, alldeles som Guds tjänare Mose hade befallt." (1 Krön 6:49 FB)

Aron och hans söner hade fått ett speciellt uppdrag. Att bringa försoning för folket inför Gud. De gick inför Gud och bad om förlåtelse för folkets synder och bad om välsignelse och välgång för folket.

Vi behöver också idag människor som ber för vårt land. Jag tror att vi har haft en generation av starka förebedjare för Sverige. Det har gått bra för Sverige. Men många av förebedjarna börjar nu bli gamla och trötta och många är hemma hos Herren.

Vi behöver se en ny generation av förebedjare. Gud förväntar sig att hans barn ska vara förebedjare och bringa försoning för sitt land. Det får inte bli som det var på Hesekiels tid. Då sa Herren: "Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen." (Hes 22:30)

Gud sökte efter förebedjarna som kunde ställa sig i gapet och bringa försoning för folket...men han fann ingen.

Om Gud söker efter någon i Sverige som kan ställa sig i gapet inför Gud, kommer han att finna någon? 

______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Kallad till förebedjare.

______________________________

Innehåll:
- Översteprästerna släktlista
- Levis övriga släktingar
- Tempelsångarna
- Leviternas boningsorter

Kommentar:
Här möter vi ett persongalleri där vi återfinner många nyckelpersoner i Israels historia. 

I vers 3 kan vi läsa om:
- Aron, Moses bror som fick vara Moses språkrör inför Farao och en medhjälpare till Moses under hela ökenvandringen.
- Moses, en av de största ledarna och profeterna i Gamla testamentet. Han fick leda folket ut ur fångenskapen i Egypten och under ökenvandringen ända fram till gränsen till löfteslandet.
- Mirjam, Moses syster spelade också en viktig roll under ökenvandringen.
- Eleasar, som blev överstepräst efter Aron (4 Mos 20:24-28)

I vers 28 kan vi läsa om Samuel, Guds språkrör och folkets ledare. Samuel var den siste domaren under Domartiden och smorde Saul till kung.

I vers 31f kan vi läsa om David och hans omsorg om musiken i Guds hus. David var själv musiker och fick spela harpa för kung Saul. Han har också skrivit många av sångerna i Psaltaren.

Till eftertanke:
Vi behöver också idag människor som ber för vårt land. Jag tror att vi har haft en generation av starka förebedjare för Sverige. Det har gått bra för Sverige. Men många av förebedjarna börjar nu bli gamla och trötta och många är hemma hos Herren. Idag behöver vi förebedjare och människor som inspirerar församlingen att gå i förbön.
- Vill jag inta min plats bland förebedjarna för Sverige?
- På vilket sätt kan jag vara med och stimulera andra till förbön?

Inga kommentarer: