18 nov. 2023

Inför söndagen: Tema: VAKSAMHET OCH VÄNTAN


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Am 8:9-12

 • 9 Det ska ske på den dagen,
 • säger Herren Gud,
 • att jag ska låta solen
 • gå ner vid middagstid
 • och lägga landet i mörker
 • mitt på ljusa dagen.
 • 10 Jag ska förvandla era högtider
 • till sorg
 • och alla era sånger
 • till klagovisor.
 • Jag ska klä allas höfter med säcktyg
 • och göra alla huvuden skalliga.
 • Jag ska låta det bli
 • som när man sörjer ende sonen
 • och låta det sluta som en bitter dag.
 • 11 Se, dagar ska komma,
 • säger Herren Gud,
 • då jag sänder hunger i landet –
 • inte en hunger efter bröd,
 • inte en törst efter vatten,
 • utan efter att höra Herrens ord.
 • 12 De ska irra omkring från hav till hav
 • och springa hit och dit
 • från norr till öster
 • för att söka efter Herrens ord,
 • men de ska inte finna det.
 • FRÅN BREVLITTERATUREN
  Fil 3:20-4:1
  20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. 21 Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig.
  4:1 
  1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare. Till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna. 

  FRÅN EVANGELIERNA
  Luk 17:20-30

  20 Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. 21 Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er."
  22 Till lärjungarna sade han: "Det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av Människosonens dagar, men ni kommer inte att få det. 23 Man ska säga till er: Se, där är han! eller: Här är han. Men gå inte dit och följ inte med. 24 För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska Människosonen vara på sin dag. 25 Men först måste han lida mycket och bli förkastad av det här släktet.
  26 Så som det var på Noas tid, så ska det vara under Människosonens dagar. 27 Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. 28 På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, 29 men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. 30 På samma sätt ska det bli den dag då Människosonen uppenbarar sig.

  FRÅN PSALTAREN
  Ps 139:1-18

 • 26 För länge sedan
 • lade du jordens grund,
 • himlarna är dina händers verk.
 • 27 De ska gå under,
 • men du ska bestå.
 • De ska alla nötas ut som kläder,
 • du ska byta ut
 • dem som en mantel
 • och de försvinner.
 • 28 Men du är densamme,
 • och dina år har inget slut.
 • 29 Dina tjänares barn
 • ska bo i trygghet
 • och deras ättlingar
 • bestå inför dig.

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)

  Inga kommentarer: