27 nov. 2023

Dagens andakt den 27 november

 

”Döda flugor kommer parfymerarens olja att stinka och jäsa. Så uppväger liten dårskap både vishet och ära.” (Pred 10:1)

Det var en väldigt torr sommar det året. Vattenbristen blev allt svårare. Flera kommuner hade infört vattningsförbud, och det var ganska ovanligt i Sverige. Så kom rapporterna om att det katastrofala hade skett på flera platser. Saltvattnet hade trängt in och blandat sig med grundvattnet. Det rena klara grundvattnet hade besudlats och gjorts oanvändbart.

Rapporterna blev till allvarliga påminnelser om vad som händer när det kristna livet blir uppblandat med influenser från det som inte är rent, − när mänskligt tänkande får konkurrera ut och härska över Guds sanna ord.

Det allvarligaste hotet mot kristen tro är kanske inte de stora villolärorna. Dessa finns och kan lätt identifieras. Värre är de små avvikelserna från sanningen, döda små flugor, som får hela läran att mista sin fräschör. 

Ett gammalt ordspråk säger ”liten tuva stjälper ofta stort lass”.  Budskapet är detsamma som i dagens bibelord. Det behövs inte så stora doser av det onda för att allt ska bli ont. Den skönaste doft kan förvandlas till stank av en liten ”giftfluga” som det står i 1917 års översättning.

BÖN

Jesus, hjälp mig att lyssna noga så att jag kan uppfatta ditt rena klara ord. Ge mig urskiljning så att jag kan avgöra vad som kommer från dig och vad som är människors påfund. 

Inga kommentarer: