21 nov. 2023

Psalm 44 – VARFÖR?

 


en-om-dan   150 tuggtabletter från Psaltaren i Bibeln

Bibelläsning: Psalm 44

"Gud, med våra öron har vi hört, våra fäder har berättat för oss om den gärning du gjorde i deras tid, i forntidens dagar." (Ps 44:2)

Varför ser det ut som att det går bra för de ogudaktiga, medan Guds folk lider? Varför kommer inte bönesvaret? Hur länge ska det dröja?

Dessa frågor återkommer ofta i Psaltaren. Så också här. Psalmen inleds med att konstatera att många har vittnat om Guds stora kraft i gångna tider. Men så kommer frågan: varför ser vi så lite av detta idag?

Gideon ställer ungefär samma fråga: "Var är alla hans under som våra fäder har berättat om" (Dom 6:13). Gideon får svaret att det är han själv som är bönesvaret. Gideon får i uppdrag att befria folket från förtryck och föra folkets hjärtan tillbaka till Herren.

Ibland kan det vara så att det är vi själva som är bönesvaret. Men Gud tvingar ingen människa att göra hans vilja, men han inspirerar oss genom sin Helige Ande.

Idag kanske det är jag som ska vara bönesvaret på någons bön. Det är viktigt att bli stilla och höra Herrens röst, och att handla på det vi hör.
____________________________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Vad säger herren till mig idag?
____________________________________________

Inga kommentarer: