7 nov. 2023

AVFALL – 2 Kung 21

 

Bibelläsning: Andra Kungaboken 21
Läs Bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Kings+21&version=SFB15

"Manasse var tolv år när han blev kung, och han regerade femtiofem år i Jerusalem. Hans mor hette Hefsi-Ba. Han gjorde det som var ont i HERRENS ögon, efter den avskyvärda seden hos de folk som HERREN hade fördrivit för Israels barn. Han byggde på nytt upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade förstört. Och han reste altaren åt Baal och gjorde en Asera, liksom Ahab, Israels kung, hade gjort, och han tillbad och tjänade himlens hela härskara."  (2 Kung 21:1-3 FB)

Efter en tid av väckelse under Hiskia kommer det en tid av svårt avfall som senare kommer att kulminera i Jerusalems undergång.

Manasse slutar inte att tro på Herren, men han börjar också tillbedja andra gudar och för in andra gudar i helgedomen. Det är som om han säger att det är nog bra med Herren, men det är inte gott nog.

I våra dagar kan vi se många liknande tendenser. Kyrkor inbjuder till program där tankar och riter från österns religioner är framträdande. Dessa tendenser kommer säkert att få stora negativa konsekvenser för kyrkan och för landet i helhet även i våra dagar.

Det första budet står fortfarande fast: "Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig." För att uppleva väckelse igen måste vi rensa bort avgudarna, först i våra egna liv och sedan i församlingen, och lita på Herren. Och bara på Herren! 

__________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Herre, rena mig från allt som tar den plats i mitt liv som bara du skulle ha.
___________________

Innehåll kapitel 21:
Hiskias son Manasse blir kung i Juda.
Han inför avgudadyrkan och förleder folket att börja tillbe dem.

Kommentar:
Manasse gick inte i sin fars fotspår. Han återinförde alla slag av avgudadyrkan:
- han byggde på nytt upp offerhöjderna
- han reste altaren år Baal
- han gjorde en Aherapåle
- han tillbad och tjänade himlens hela härskara
- han byggde altaren i Herrens hus
- han lät sin son gå genom eld
- han utövade teckentyderi och svartkonst
- han skaffade sig spåmän
(vers 3-6)

Förutom all avgudadyrkan lät han Jerusalem flöda över av blod från oskyldiga människor. Enligt traditionen blev Jesaja sågad mitt itu när han gömde sig i en ihålig trädstam för att komma undan Manasses blodbad. (se Heb 11:37-38).

Profeterna talade om att Jerusalem skulle drabbas av olycka på grund av Manasses gärningar (vers 10-13). Senare anförs också Manasses synd som orsaken till att babylonierna drog upp mot Jerusalem (2 kung 24:1-3).

Manasses son Amon blir kung efter sin far. Han fortsatte med alla onda gärningar som Mansse hade infört.

Till eftertanke:
Det första budet står fortfarande fast: "Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig." För att uppleva väckelse igen måste vi rensa bort avgudarna, först i våra egna liv och sedan i församlingen, och lita på Herren. Och bara på Herren!

Det finns orsak att också idag be bönen: Herre, rena mig från allt som tar den plats i mitt liv som bara du skulle ha.
- Vad kan det finnas för saker som är "avgudar" i församlingen, som tar den plats Gud skulle ha i församlingen?
- Vad kan det finnas för saker som är "avgudar" i mitt liv, som tar den plats Gud skulle ha i församlingen?

Inga kommentarer: