30 mars 2024

Inför söndagen. Tema: KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN!

 


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Jes 25:6-9

 • 6 Herren Sebaot ska på detta berg
 • göra en festmåltid för alla folk,
 • en festmåltid med feta rätter
 • och lagrade viner,
 • feta, mustiga rätter
 • och lagrat, klarat vin.
 • 7 Han ska på detta berg utplåna
 • den slöja som beslöjar alla folk,
 • det täckelse som täcker
 • alla folkslag.
 • 8 Han ska utplåna döden för evigt.
 • Herren Gud ska torka tårarna
 • från alla ansikten
 • och ta bort sitt folks vanära
 • från hela jorden,
 • för Herren har talat.
 • 9 På den dagen ska man säga:
 • Se, här är vår Gud!
 • Honom hoppades vi på,
 • att han skulle frälsa oss.
 • Ja, här är Herren
 • som vi hoppades på.
 • Låt oss vara glada och jubla
 • över hans frälsning.

  FRÅN BREVLITTERATUREN
  1 Kor 15:53-57
   53 Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. 54 Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet: Döden är uppslukad i seger. 55 Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? 56 Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. 57 Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!

 • FRÅN EVANGELIERNA
  Matt 28:1-20
  1 Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven.
  2 Då blev det en kraftig jordbävning, för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. 3 Hans gestalt var som blixten, och hans kläder var vita som snö. 4 Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda.
  5 Men ängeln sade till kvinnorna: "Var inte rädda! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. 6 Han är inte här, han har uppstått som han har sagt! Kom och se platsen där han låg. 7 Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det."
  8 De skyndade då genast i väg från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar.
  9 Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem. De kom fram och höll om hans fötter och tillbad honom. 10 Då sade Jesus till dem: "Var inte rädda! Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig."
  11 Medan de var på väg, kom några ur vaktstyrkan in i staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. 12 Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar 13 och sade: "Säg så här: Hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. 14 Och om ståthållaren får höra det, så ska vi tala med honom och se till att ni inte behöver oroa er." 15 De tog emot pengarna och gjorde som de blivit tillsagda, och detta rykte är spritt bland judarna än i dag.
  16 De elva lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. 17 När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade.
  18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.  19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut."

 • FRÅN PSALTAREN
  Ps 118:15-24
 • 15 Fröjderop om frälsning
 • hörs i de rättfärdigas hyddor:
 • "Herrens högra hand
 • gör mäktiga ting!
 • 16 Herrens högra hand upphöjer,
 • Herrens högra hand
 • gör mäktiga ting!"
 • 17 Jag ska inte dö,
 • utan leva och förkunna
 • Herrens gärningar.
 • 18 Hårt har Herren tuktat mig,
 • men han utlämnade mig inte
 • åt döden.
 • 19 Öppna för mig
 • rättfärdighetens portar,
 • jag vill gå in genom dem
 • och tacka Herren.
 • 20 Detta är Herrens port,
 • de rättfärdiga går in genom den.
 • 21 Jag tackar dig
 • för att du svarade mig
 • och blev min frälsning.
 • 22 Stenen som husbyggarna
 • förkastade
 • har blivit en hörnsten.
 • 23 Herren har gjort den till detta,
 • underbart är det i våra ögon.
 • 24 Detta är dagen
 • som Herren har gjort,
 • låt oss jubla och glädjas i dag!

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)
 • Inga kommentarer: