31 mars 2024

HERREN SER – Ords 5

 

Bibelläsning: Ordspråksboken 5
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs+5&version=SFB15

"Inför HERRENS ögon är en människas vägar uppenbara, han ger akt på alla hennes steg."  (Ords 5:21)

Herren ger akt på våra steg. Han ser inte bara vad vi gör utan också varför vi gör det, vad det är som driver oss.

Ibland kanske vi är tacksamma att andra människor inte vet allt om oss. Att de inte vet allt vi gör. Och tänk hur det skulle vara om de visste om våra tankar. Vi vill gärna dölja vårt innersta för andra. Speciellt då det gäller saker som vi inte är så stolta av.

Men Herren ser. Vi borde kanske vara mer angelägna att vara Honom till lags, än att försöka visa upp en bra fasad inför andra människor.

Herren ger akt på våra steg. Lever jag mitt liv så att jag inte behöver skämmas inför Herren för mina handlingar, ord och tankar? 

________________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Lever jag mitt liv så att jag inte behöver
skämmas inför Herren för mina handlingar,
ord och tankar? 

________________________________

Innehåll:
Varning för lösaktighet

Kommentar:
Kapitlet har ett enda tema: Varning för att lockas till sexuell omoral. Det varnas för att berusas av främmande kvinnor och famna en kvinna som inte är din (vers 20). Varningen upprepas genom hela kapitlet och konsekvenserna av att låta sig bedra av frestelsen (vers 1-14; 20-23).

Vi möter också uppmaningen att vara trofast och låta oss berusas av och glädjas över vår ungdoms hustru (vers 15-19). 

Till eftertanke:
- Lever jag mitt liv så att jag inte behöver skämmas inför Herren för mina handlingar, ord och tankar?

Inga kommentarer: